Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 7
Tập XXIV, số 6 (155) 2014

Dịch tễ học phân tử Bệnh Lao - Ứng dụng và thành tựu

Molecular epidemiology of tuberculosis-applications and achievements
Tác giả: Nguyễn Thị Vân Anh
Tóm tắt:
Dịch tễ học phân tử bệnh lao là một lĩnh vực sử dụng phương pháp tiếp cận đa chiều phối hợp các dữ liệu dịch tễ với tính chất y sinh học của bệnh và đặc điểm phân tử của căn nguyên gây bệnh để nghiên cứu sự tương tác của căn nguyên gây bệnh với vật chủ và phân bố của chúng trong quần thể vật chủ ở mức độ phân tử, nhằm tìm hiểu quá trình tiến triển, phát tán và phân bố của bệnh theo không gian và thời gian, đồng thời xác định các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình này. Dịch tễ học phân tử bệnh lao là dịch tễ học bệnh lao nhưng được hỗ trợ bởi các công cụ phân tích phân tử. Việc sử dụng các công cụ này cho phép xác định và dự báo dịch tễ bệnh lao với độ chính xác cao. Bài này nhằm khái quát những ứng dụng và thành tựu đã đạt được trong lĩnh vực dịch tễ học phân tử bệnh lao nhằm cung cấp thông tin chi tiết hơn về dịch tễ bệnh lao.
Summary:
Molecular epidemiology of tuberculosis is a field that uses multi-disciplinary, which integrates epidemiological data with clinical properties of the disease and molecular features of clinical isolates to investigate the interaction and distribution of the disease etiology in human host population at molecular level, in order to determine the propagation, dissemination and distribution of the disease spatially and chronologically as well as to identify associated factors. Molecular epidemiology of tuberculosis is epidemiology of tuberculosis supported by molecular tools. The use of such tools allows the determination and the prevision of tuberculosis epidemiology with high precision. This review paper aims at summary the applications and achievements of molecular epidemiology of tuberculosis in order to provide insight information on epidemiology of tuberculosis
Từ khóa:
M.tuberculosis; dịch tễ học phân tử; bệnh lao
Keywords:
M. tuberculosis; molecular epidemiology; tuberculosis
File nội dung:
yhdp_review7_6_2014.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log