Thứ tư, 01/02/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỷ lệ hiện mắc tiền đái tháo đường và các yếu tố liên quan tại tỉnh Bình Dương
Kiến thức, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn và một số yếu tố liên quan của các bà mẹ có con 7 - 12 tháng tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2022
Chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ của người cao tuổi tại Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Trang: 7
Tập XXIV, số 6 (155) 2014

Dịch tễ học phân tử Bệnh Lao - Ứng dụng và thành tựu

Molecular epidemiology of tuberculosis-applications and achievements
Tác giả: Nguyễn Thị Vân Anh
Tóm tắt:
Dịch tễ học phân tử bệnh lao là một lĩnh vực sử dụng phương pháp tiếp cận đa chiều phối hợp các dữ liệu dịch tễ với tính chất y sinh học của bệnh và đặc điểm phân tử của căn nguyên gây bệnh để nghiên cứu sự tương tác của căn nguyên gây bệnh với vật chủ và phân bố của chúng trong quần thể vật chủ ở mức độ phân tử, nhằm tìm hiểu quá trình tiến triển, phát tán và phân bố của bệnh theo không gian và thời gian, đồng thời xác định các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình này. Dịch tễ học phân tử bệnh lao là dịch tễ học bệnh lao nhưng được hỗ trợ bởi các công cụ phân tích phân tử. Việc sử dụng các công cụ này cho phép xác định và dự báo dịch tễ bệnh lao với độ chính xác cao. Bài này nhằm khái quát những ứng dụng và thành tựu đã đạt được trong lĩnh vực dịch tễ học phân tử bệnh lao nhằm cung cấp thông tin chi tiết hơn về dịch tễ bệnh lao.
Summary:
Molecular epidemiology of tuberculosis is a field that uses multi-disciplinary, which integrates epidemiological data with clinical properties of the disease and molecular features of clinical isolates to investigate the interaction and distribution of the disease etiology in human host population at molecular level, in order to determine the propagation, dissemination and distribution of the disease spatially and chronologically as well as to identify associated factors. Molecular epidemiology of tuberculosis is epidemiology of tuberculosis supported by molecular tools. The use of such tools allows the determination and the prevision of tuberculosis epidemiology with high precision. This review paper aims at summary the applications and achievements of molecular epidemiology of tuberculosis in order to provide insight information on epidemiology of tuberculosis
Từ khóa:
M.tuberculosis; dịch tễ học phân tử; bệnh lao
Keywords:
M. tuberculosis; molecular epidemiology; tuberculosis
File nội dung:
yhdp_review7_6_2014.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THÔNG BÁO SỐ 4
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc năm 2023 Tiếp theo Thông báo số 78/TB-HYHDP ngày 27 tháng 04 năm 2021, Thông báo số 44/TB-HYHDP ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thông báo số 282/TB-HYHDP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội Y học dự phòng Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Chung tay vì Sức khỏe cộng đồng” kết hợp với Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961 – 2021), Hội Y học dự phòng Việt Nam xin thông báo chính thức tổ chức Hội nghị
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log