Thứ tư, 01/02/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỷ lệ hiện mắc tiền đái tháo đường và các yếu tố liên quan tại tỉnh Bình Dương
Kiến thức, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn và một số yếu tố liên quan của các bà mẹ có con 7 - 12 tháng tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2022
Chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ của người cao tuổi tại Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Trang: 70
Tập XXIV, số 6 (155) 2014

Hiệu quả của tư vấn chế độ ăn, hoạt động thể lực lên giảm tỷ lệ mắc hội chứng chuyển hoá trên người thừa cân béo phì 40 - 59 tuổi

Reducing the percentage of metabolic syndrome of overweight/obessity adults aged 40-59 through the counselling on diet and physical activities
Tác giả: Trương Tuyết Mai, Nguyễn Thị Lâm
Tóm tắt:
Nghiên cứu can thiệp tiến hành trên 30 người trưởng thành thừa cân béo phì (TCBP) tuổi 40-59 tuổi đang làm việc tại một số cơ quan thuộc Quận Đống Đa, Hà Nội với mục tiêu là đánh giá hiệu quả của tư vấn chế độ ăn, hoạt động thể lực cho người trưởng thành TCBP đối với tình trạng dinh dưỡng và chỉ số hóa sinh liên quan đến chuyển hóa glucose và lipid. Đối tượng được đo chiều cao, cân nặng, vòng eo, vòng mông, lấy máu tĩnh mạch để đo các chỉ số đường huyết, insulin, Cholesterol, Triglyceride, HDL-Cholesterol; LDL-Cholesterol trước và sau 12 tuần can thiệp thông qua tư vấn chế độ ăn và hoạt động thể lực. Sau 12 tuần can thiệp, cân nặng trung bình giảm từ 63,2 kg xuống còn 61,8 kg, p<0,05. Tỷ lệ thừa cân béo phì đã giảm được 26,7%, p>0,05. Vòng eo cả ở nam và nữ giới đều giảm rõ rệt sau 12 tuần, p<0,05. Sau can thiệp, giảm 30% tỷ lệ mắc hội chứng chuyển hóa và giảm chỉ số kháng Insulin HOMA-IR từ 2,6 xuống 1,7, p<0,05, đồng thời giảm tỷ lệ tăng huyết áp, giảm HDL-cholesterol so với trước can thiệp, p<0,05. Kết hợp tư vấn chế độ ăn và hoạt động thể lực đã giảm tỷ lệ mắc hội chứng chuyển hóa và tình trạng kháng insulin trên nhân viên văn phòng thừa cân béo phì 40-59 tuổi tại thành phố Hà Nội.
Summary:
An intervention study was conducted on 30 overweight/obesity adults aged 40-59 who were working at offfices, Dong Da District, Hanoi with aiming to assess the effect of the counselling on diet and physical activity to nutritional status and blood chemibiological indices of overweight/obesity adults. Anthropometric indices (weight, height, waist and hip circumferences) and the levels of blood glucose, insulin, cholesterol, triglyceride, HDL-Cholesterol; LDL-Cholesterol were measured at baseline and after 12 weeks of intervention. After 12 weeks of intervention, the average weight decreased from 63.2 kg to 61.8 kg, p <0.05. The rate of overweight/obesity reduced by 26.7%, p> 0.05. Waist circumference in both men and women reduced significantly after 12 weeks, p <0.05. After 12 weeks of the intervention, the rate of metabolic syndrome declined considerably (by 30%, p<0.05), insulin resistance - HOMA- IR reduced from 2.6 to 1.7, p <0.05, and reducing blood pressure, decreased HDL- cholesterol compared to pre-intervention, p <0.05. The counselling on diet and physical activity positively affected on the rate of metabolic syndrome, levels of insulin resistance of overweight/ obesity adults aged 40 – 59 in Hanoi.
Từ khóa:
Thừa cân béo phì, hội chứng chuyển hóa, người trưởng thành 40-59 tuổi, tư vấn chế độ ăn, hoạt động thể lực
Keywords:
overweight/obesity, metabolic syndrome, adults 40-59 years, counselling on diet, physical activity
File nội dung:
yhdp_origin70_6_2014.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THÔNG BÁO SỐ 4
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc năm 2023 Tiếp theo Thông báo số 78/TB-HYHDP ngày 27 tháng 04 năm 2021, Thông báo số 44/TB-HYHDP ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thông báo số 282/TB-HYHDP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội Y học dự phòng Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Chung tay vì Sức khỏe cộng đồng” kết hợp với Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961 – 2021), Hội Y học dự phòng Việt Nam xin thông báo chính thức tổ chức Hội nghị
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log