Thứ tư, 01/02/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỷ lệ hiện mắc tiền đái tháo đường và các yếu tố liên quan tại tỉnh Bình Dương
Kiến thức, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn và một số yếu tố liên quan của các bà mẹ có con 7 - 12 tháng tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2022
Chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ của người cao tuổi tại Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Trang: 115
Tập XXIV, số 6 (155) 2014

Hiệu quả hoạt động quản lý, truyền thông, tư vấn sức khỏa và khám chữa bệnh cho người cao tuổi tại 2 xã Uy Nỗ Và Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội

Efficiency operational of management, communications, health consulation and health care for the elderly at 4 communes in Dong Anh distric, Hanoi
Tác giả: Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Duy Luật, Hoàng Văn Tân
Tóm tắt:
Bằng nghiên cứu can thiệp cộng đồng có đối chứng tại 2 xã Uy Nỗ và Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội trong thời gian 01 năm, hoạt động quản lý, truyền thông, tư vấn sức khỏe và khám chữa bệnh cho người cao tuổi đã thu được một số kết quả: sau can thiệp, tỷ lệ sẵn có đạt 100%, toàn bộ người cao tuổi ở các xã đều có khả năng tiếp cận, tỷ lệ tiếp cận 100%; tỷ lệ sử dụng đủ, tỷ lệ sử dụng hiệu quả đều tăng so với trước từ 49,6% và 12,5% lên 92,5% và 50,2% với chỉ số hiệu quả là 86,5% và 301,6%. Hoạt động quản lý sức khoẻ, khám chữa bệnh cho người cao tuổi ở nhóm can thiệp tốt hơn nhóm chứng với hiệu quả can thiệp là 85,5% và 291,9% (p < 0,05). Đã có sự thay đổi rõ rệt trong kiến thức dự phòng tăng huyết áp ở người cao tuổi trước và sau can thiệp với chỉ số hiệu quả tăng từ 127,4% - 249,6%. Tỷ lệ người cao tuổi có kiến thức đúng về mục đích của luyện tập dưỡng sinh, thể dục thể thao tại nhóm can thiệp đã tăng từ (28,9%-66,9%) trước can thiệp lên (83,6%-100%) sau can thiệp, cao hơn so với nhóm chứng cùng thời điểm nhưng không can thiệp
Summary:
By community intervention research have evidence at 2 communes in Uy No and Lien Ha, Dong Anh District, Hanoi in 01 years time, efficiency operational of management, communication and health care for the elderly has obtained some results: after the intervention, the rate available reached 100%, all elderly people in the commune have access ratio approaches 100%; used enough rate, effective utilization rate increased comparison with the previous from 49.6% and 12.5% to 92.5% and 50.2% with the effective index is 86.5% and 301.6%, efficiency operational of health management, health care for the elderly in the intervention group better than the control group with effective of interventions is 85.5% and 291.9% (p <0.05). There has been a marked change in preventive knowledge of hypertension of the elderly before and after the intervention, with effective index rose from 127.4% - 249.6%. The percentage of elderly people have correct knowledge about the purpose of ayurvedic practice, physical training and sports in the intervention group increased from (28.9% -66.9%) prior to the intervention up (83.6% - 100%) after the intervention, higher than the control group at the same time but does not interfere
Từ khóa:
Người cao tuổi, sức khỏe, chăm sóc sức khỏe, truyền thông-giáo dục sức khỏe
Keywords:
Elderly people, health, health care, communication - health education
File nội dung:
yhdp_origin115_6_2014.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log