Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 40
Tập XXIV, số 6 (155) 2014

Một số đặc điểm bệnh Sởi và Rubella khu vực miền Bắc Việt Nam giai đoạn 2007-2011

Characteristics of measles and rubella in the North of Viet Nam 2007-2011
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Yến, Vũ Hải Hà, Phạm Quang Thái, Nguyễn Thị Thu Hương, Trần Thị Lan Anh, Triệu Thị Thanh Vân, Nguyễn Thị Hiền Thanh, Trần Như Dương
Tóm tắt:
Nghiên cứu nhằm đánh giá đặc điểm dịch tễ học bệnh sởi và rubella tại khu vực miền Bắc Việt Nam năm 2007-2011 để rút ra những bài học kinh nghiệm trong quản lý hoạt động phòng chống bệnh. Sử dụng nghiên cứu dịch tễ học mô tả loạt ca bệnh. Kết quả cho thấy tỷ lệ mắc sởi cao ở nhóm tuổi 20-24 và 0-4 tuổi tương ứng là 28,1% và 25,6%, đây là nhóm phần lớn mới được tiêm một mũi vắc xin sởi và tỷ lệ thấp ở nhóm 5-9, 10-14, 15-19 tuổi (nhóm có cơ hội được tiêm nhiều hơn 2 mũi vắc xin) tương ứng là 12,6%, 3,3% và 15,1%. Phần lớn ca rubella ở nhóm 10-14 tuổi (28,0%) và tỷ lệ mắc rubella ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (15-35) có xu hướng tăng lên trong thời gian nghiên cứu. Đặc điểm dịch tễ bệnh sởi và rubella có sự thay đổi theo không và thời gian. Trong khi tuổi mắc rubella thay đổi giữa nhóm10-14 và 15-19 tuổi hàng năm thì bệnh sởi có sự thay đổi về tuổi mắc từ nhóm 15-19, 20-24 tuổi sang nhóm 0-4, 5-9 tuổi trong giai đoạn 2008-2010. Kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt động tiêm phòng sởi đã cơ bản bảo vệ được đối tượng tiêm, tuy nhiên cần tính đến sự thay đổi về không gian và độ tuổi theo thời gian của bệnh khi xây dựng kế hoạch tiêm chủng
Summary:
The study aimed to assess the epidemiological characteristics of measles and rubella in the northern region of Vietnam from 2007 to 2011 to draw out the lessons learned in manages on disease prevention activities. The epidemiological caseseries study was carried out. The results show high measles incidence in the age group 20-24 and 0-4, 28.1% and 25.6% respectively, of which, most received only one dose of vaccine, compare to those who have more likely to received more than 2 doses of vaccine, we see the low incidence in age group 5-9, 10-14, 15-19 (12.6%, 3.3% and 15.1% respectively). Most cases of rubella in the group 10-14 age (28.0%) and the proportion of rubella cases in women of childbearing age tended to increase in this study period. The epidemiological characteristics of measles and rubella were varied by space and time. While the major age groups affected by rubella were 10-14 and 15-19 years old yearly, there were several shifts in age of measles distribution from group 15-19, 20-24 years old to group 0-4, 5-9 during the period of 2008-2010. The results also show that measles vaccination activities have generally protected vaccination targets. However, it is needed to consider for the shift in the space and the age distribution over time when planning an vaccination campaign
Từ khóa:
Sởi, rubella, tiêm chủng, Bắc Việt Nam, 2007-2011
Keywords:
measles, rubella, vaccination, north of Vietnam, 2007-2011
File nội dung:
yhdp_origin40_6_2014.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log