Thứ tư, 01/02/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỷ lệ hiện mắc tiền đái tháo đường và các yếu tố liên quan tại tỉnh Bình Dương
Kiến thức, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn và một số yếu tố liên quan của các bà mẹ có con 7 - 12 tháng tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2022
Chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ của người cao tuổi tại Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Trang: 128
Tập XXIV, số 6 (155) 2014

Tác động mô hình thí điểm phương thức thanh toán theo định suất trong việc kê đơn thuốc tại một số trạm y tế xã tỉnh Kon Tum

Impacts of pilot model of capitation payment method on prescribe medicine at some commune health stations of Kon Tum province
Tác giả: Lê Trí Khải, Nguyễn Công Khẩn, Trần Văn Tiến, Hoàng Văn Minh
Tóm tắt:
Chúng tôi triển khai mô hình thí điểm phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất tại một số trạm y tế xã tỉnh Kon Tum và tiến hành nghiên cứu nhằm đánh giá tác động của mô hình này đối với việc kê đơn thuốc tại một số trạm y tế xã tỉnh Kon Tum năm 2012. Ba xã Ngọc Tụ, Đăk Rơ Nga và Đăk Trăm huyện Đăk Tô được chọn để can thiệp; ba xã Đăk Tre, Đăk Pne và Đăk Kôi huyện Kon Rẫy được chọn làm đối chứng. Thời gian nghiên cứu từ tháng 10/2011 đến tháng 5/2014. Đối tượng nghiên cứu là các đơn thuốc điều trị ngoại trú năm 2011 và năm 2012 của 6 trạm y tế xã nghiên cứu. Thiết kế nghiên cứu can thiệp có đối chứng. Kết quả: Tỷ lệ đơn thuốc sử dụng kháng sinh trong nước năm 2012 và tỷ lệ gia tăng đơn thuốc có tên thuốc kê theo tên gốc của 3 trạm y tế xã thực hiện thí điểm phương thức thanh toán theo định suất (100% và 120,5%) cao hơn 3 trạm y tế xã thực hiện phương thức thanh toán theo dịch vụ (98,9% và 4%); tỷ lệ gia tăng số đầu thuốc sử dụng bình quân/đơn của 3 trạm y tế xã thực hiện thí điểm phương thức thanh toán theo định suất (2,6%) ít hơn 3 trạm y tế xã thực hiện phương thức thanh toán theo dịch vụ (5,1%) và tỷ lệ gia tăng đơn thuốc có thuốc kháng sinh kê phù hợp với chẩn đoán của 3 trạm y tế xã thực hiện thí điểm phương thức thanh toán theo định suất (11,6%) nhiều hơn 3 trạm y tế xã thực hiệnphương thức thanh toán theo dịch vụ (-1,4%)
Summary:
We implemented a pilot model of capitation payment method at some commune health stations (CHCs) of Kon Tum province and conducted the study in order to assess the impacts of this model on prescribe medicine at some commune health stations of Kon Tum province in 2012. Three communes in Dak To district, including Ngoc Tu, Dak Ro Nga and Dak Tram, were chosen as the intervention sites; three other communes belong to Kon Ray district, including Dak Tre, Dak Pne and Dak Koi, were chosen as the comparison sites. The assessment was conducted during 10/2011-5/2014. Study subject was the health care services of health insurance at the six CHCs. Control trial design was employed. Results: Increasing rate of prescriptions that used domestic antibiotic and generic name at three CHSs that implemented the pilot of capitation payment method was higher than this rate at three CHSs that implemented fee-for-service payment method; increasing rate of average numbers of medicine per prescription at three CHSs that implemented the pilot of capitation payment method was less than this rate at three CHSs that implemented fee-for-service payment method, and increasing rate of antibiotic prescriptions consistent with diagnoses at three CHSs that implemented the pilot of capitation payment method was more than this rate at three CHSs that implemented fee-for-service payment method
Từ khóa:
phương thức thanh toán theo định suất, kê đơn thuốc, kháng sinh, trạm y tế xã
Keywords:
capitation payment method, prescribe medicine, antibiotics, commune health station
File nội dung:
yhdp_origin128_6_2014.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THÔNG BÁO SỐ 4
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc năm 2023 Tiếp theo Thông báo số 78/TB-HYHDP ngày 27 tháng 04 năm 2021, Thông báo số 44/TB-HYHDP ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thông báo số 282/TB-HYHDP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội Y học dự phòng Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Chung tay vì Sức khỏe cộng đồng” kết hợp với Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961 – 2021), Hội Y học dự phòng Việt Nam xin thông báo chính thức tổ chức Hội nghị
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log