Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 128
Tập XXIV, số 6 (155) 2014

Tác động mô hình thí điểm phương thức thanh toán theo định suất trong việc kê đơn thuốc tại một số trạm y tế xã tỉnh Kon Tum

Impacts of pilot model of capitation payment method on prescribe medicine at some commune health stations of Kon Tum province
Tác giả: Lê Trí Khải, Nguyễn Công Khẩn, Trần Văn Tiến, Hoàng Văn Minh
Tóm tắt:
Chúng tôi triển khai mô hình thí điểm phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất tại một số trạm y tế xã tỉnh Kon Tum và tiến hành nghiên cứu nhằm đánh giá tác động của mô hình này đối với việc kê đơn thuốc tại một số trạm y tế xã tỉnh Kon Tum năm 2012. Ba xã Ngọc Tụ, Đăk Rơ Nga và Đăk Trăm huyện Đăk Tô được chọn để can thiệp; ba xã Đăk Tre, Đăk Pne và Đăk Kôi huyện Kon Rẫy được chọn làm đối chứng. Thời gian nghiên cứu từ tháng 10/2011 đến tháng 5/2014. Đối tượng nghiên cứu là các đơn thuốc điều trị ngoại trú năm 2011 và năm 2012 của 6 trạm y tế xã nghiên cứu. Thiết kế nghiên cứu can thiệp có đối chứng. Kết quả: Tỷ lệ đơn thuốc sử dụng kháng sinh trong nước năm 2012 và tỷ lệ gia tăng đơn thuốc có tên thuốc kê theo tên gốc của 3 trạm y tế xã thực hiện thí điểm phương thức thanh toán theo định suất (100% và 120,5%) cao hơn 3 trạm y tế xã thực hiện phương thức thanh toán theo dịch vụ (98,9% và 4%); tỷ lệ gia tăng số đầu thuốc sử dụng bình quân/đơn của 3 trạm y tế xã thực hiện thí điểm phương thức thanh toán theo định suất (2,6%) ít hơn 3 trạm y tế xã thực hiện phương thức thanh toán theo dịch vụ (5,1%) và tỷ lệ gia tăng đơn thuốc có thuốc kháng sinh kê phù hợp với chẩn đoán của 3 trạm y tế xã thực hiện thí điểm phương thức thanh toán theo định suất (11,6%) nhiều hơn 3 trạm y tế xã thực hiệnphương thức thanh toán theo dịch vụ (-1,4%)
Summary:
We implemented a pilot model of capitation payment method at some commune health stations (CHCs) of Kon Tum province and conducted the study in order to assess the impacts of this model on prescribe medicine at some commune health stations of Kon Tum province in 2012. Three communes in Dak To district, including Ngoc Tu, Dak Ro Nga and Dak Tram, were chosen as the intervention sites; three other communes belong to Kon Ray district, including Dak Tre, Dak Pne and Dak Koi, were chosen as the comparison sites. The assessment was conducted during 10/2011-5/2014. Study subject was the health care services of health insurance at the six CHCs. Control trial design was employed. Results: Increasing rate of prescriptions that used domestic antibiotic and generic name at three CHSs that implemented the pilot of capitation payment method was higher than this rate at three CHSs that implemented fee-for-service payment method; increasing rate of average numbers of medicine per prescription at three CHSs that implemented the pilot of capitation payment method was less than this rate at three CHSs that implemented fee-for-service payment method, and increasing rate of antibiotic prescriptions consistent with diagnoses at three CHSs that implemented the pilot of capitation payment method was more than this rate at three CHSs that implemented fee-for-service payment method
Từ khóa:
phương thức thanh toán theo định suất, kê đơn thuốc, kháng sinh, trạm y tế xã
Keywords:
capitation payment method, prescribe medicine, antibiotics, commune health station
File nội dung:
yhdp_origin128_6_2014.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log