Thứ ba, 16/04/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Một số đặc điểm dịch tễ học đại dịch COVID-19 và đáp ứng của hệ thống giám sát tại Quảng Ninh năm 2021
Năng lực sức khỏe của sinh viên Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian đại dịch COVID-19, 2021 - 2022
Thực trạng biếng ăn và yếu tố liên quan ở trẻ 24 - 71,9 tháng tuổi tại một số trường mầm non của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, năm 2022
Trang: 121
Tập XXIV, số 6 (155) 2014

Thực trạng một số chỉ số khám chữa bệnh và chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo dịch vụ tại một số trạm y tế xã huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum năm 2011 -2012

Reality some activity indicators and costs of health insurance by fee-for-service payment method at some commune health stations of Kon Ray district of Kon Tum provice in 2011 - 2012
Tác giả: Lê Trí Khải, Nguyễn Công Khẩn, Trần Văn Tiến, Hoàng Văn Minh
Tóm tắt:
Để làm cơ sở so sánh, đối chứng với một số chỉ số khám chữa bệnh và chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của mô hình thí điểm phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất tại một số trạm y tế xã, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm mô tả thực trạng một số chỉ số khám chữa bệnh và chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo dịch vụ tại một số trạm y tế xã huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum năm 2011-2012. Ba trạm y tế xã huyện Kon Rẫy là Đăk Tre, Đăk Pne và Đăk Kôi được chọn để nghiên cứu. Thời gian nghiên cứu từ tháng 10/2011 đến tháng 5/2014. Đối tượng nghiên cứu là các dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại 3 trạm y tế xã nghiên cứu, với thiết kế nghiên cứu mô tả hồi cứu. Kết quả: Tổng số lượt khám bệnh tại 3 trạm y tế xã năm 2012 tăng 28,0% so với năm 2011; số lượt khám bệnh bình quân năm 2011 là 0,9 lượt và năm 2012 là 1,1 lượt; tần suất khám/thẻ/năm năm 2011 là 1,0 lượt và năm 2012 là 1,2 lượt. Tổng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại 3 trạm y tế năm 2012 tăng 28,0% so với năm 2011, trong đó tất cả khoản mục đều tăng. Chi bình quân/lượt khám năm 2011 và năm 2012 đều bằng 81,0 ngàn đồng. Chi bình quân/thẻ năm 2012 tăng 25,9% so với năm 2011
Summary:
Aims as a basis of comparison, control with some activity indicators and costs of health insurance of the pilot model of capitation payment method at some commune health stations (CHSs), we conducted this study in order to describe reality some activity indicators and costs of health insurance by fee-for-service payment method at some commune health stations of Kon Ray district of Kon Tum province in 2011- 2012. Three CHSs in Kon Ray district, including Dak Tre, Dak Pne and Dak Koi, were chosen to study. The study was conducted during 10/2011-5/2014. Study subject was the health care services of health insurance at the three CHSs with study design was retrospective descriptive. Results: The total number of health care visits at three CHSs increased by 28.0% in 2012 compared to 2011; the average number of health care visits were 0.9 visit in 2011 and 1.1 visit in 2012; the frequency of visits per health insurance card per year was 1.0 visit in 2011 and 1.2 visit in 2012. The total of insurance health care costs at three CHSs increased by 28.0% in 2012 compared to 2011, in which all items were increased. The average insurance health care costs/visit in 2011 and 2012 were equal to VND 81.0 thousands. The average insurance health care costs per health insurance card increased by 25.9% in 2012 compared to 2011
Từ khóa:
trạm y tế xã, khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, phương thức thanh toán theo dịch vụ
Keywords:
commune health station, health care, health insurance, fee-for-service payment method
File nội dung:
yhdp_origin121_6_2014.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log