Thứ tư, 01/02/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỷ lệ hiện mắc tiền đái tháo đường và các yếu tố liên quan tại tỉnh Bình Dương
Kiến thức, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn và một số yếu tố liên quan của các bà mẹ có con 7 - 12 tháng tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2022
Chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ của người cao tuổi tại Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Trang: 78
Tập XXIV, số 6 (155) 2014

Tình trạng suy dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở trẻ em dưới 5 tuổi tại xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang năm 2012

Malnutritional status and some related factors of children under 5 year old in Phuc Thinh commune, Chiem Hoa district, Tuyen Quang province, 2012
Tác giả: Lê Thị Hương, Nguyễn Thuỳ Linh, Trần Thị Giáng Hương, Lương Tuấn Dũng Đỗ Nam Khánh, Lê Thị Thanh Xuân
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 346 trẻ dưới 5 tuổi và bà mẹ của trẻ tại xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang năm 2012. Với mục tiêu đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan. Kết quả cho thấy: Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân là 11,6%, thể thấp còi là 22,8%, thể gày còm là 7,2%. Có mối liên quan giữa trình độ học vấn của bà mẹ, số con trong gia đình và thực hành uống viên sắt của bà mẹ khi mang thai với tình trạng dinh dưỡng thể nhẹ cân. Cân nặng sơ sinh thấp cũng là yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng thể thấp còi có ý nghĩa thống kê với p<0,05
Summary:
A cross section study was carried out among 346 children under 5 years old and their mothers in Phuc Thinh commune, Chiem Hoa district, Tuyen Quang province with the aim of assess the malnutritional status and some related factors. Results showed that the prevalence of underweight, stunting and wasting were 11.6%, 7.2%, and 7.2% respectively. There were association between educational level of the mother, number of children in the family, taking iron supplements during pregnancy and low birth weight with the nutritional status underweight of children. Low birth weight was also factors affecting the nutritional status stunting statistical significance with p <0.05
Từ khóa:
Suy dinh dưỡng, trẻ em dưới 5 tuổi, xã Phúc Thịnh
Keywords:
Malnutrition, children under 5, Phuc Thinh commune
File nội dung:
yhdp_origin78_6_2014.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THÔNG BÁO SỐ 4
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc năm 2023 Tiếp theo Thông báo số 78/TB-HYHDP ngày 27 tháng 04 năm 2021, Thông báo số 44/TB-HYHDP ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thông báo số 282/TB-HYHDP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội Y học dự phòng Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Chung tay vì Sức khỏe cộng đồng” kết hợp với Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961 – 2021), Hội Y học dự phòng Việt Nam xin thông báo chính thức tổ chức Hội nghị
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log