Thứ năm, 20/06/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 84
Tập XXIV, số 7 (156) 2014

Thực trạng và một số yếu tố liên quan tới tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV khi mang thai của phụ nữ tại 8 tỉnh duyên hai Nam trung bộ

Sittuation and related factors affecting with HIV voluntary counselling and testing to pregnant women in 8 southern central coast provices of Viet Nam
Tác giả: Lê Thị Thu Hà, Lê Minh Thi, Bùi Thị Thu Hà, Phạm Văn Tác
Tóm tắt:
Tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV cho phụ nữ mang thai để sớm phát hiện tình trạng nhiễm HIV là một trong những biện pháp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Nghiên cứu cắt ngang, dựa trên việc phỏng vấn 907 bà mẹ có con dưới 1 tuổi nhằm tìm hiểu tình hình tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV khi mang thai tại 32 xã ở 8 tỉnh duyên hải Nam Trung bộ năm 2013. Số liệu nghiên cứu trích từ kết quả nghiên cứu bình đẳng giới tại 8 tỉnh duyên hải Nam Trung bộ do trường Đại học Y tế công cộng và Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện. Bài báo này tập trung tìm hiểu tỷ lệ bà mẹ có tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV khi mang thai và tìm hiểu một số yếu tố liên quan tới việc xét nghiệm của các bà mẹ tại địa bàn nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ có 28.2% bà mẹ thực hiện xét nghiệm khi mang thai, đặc biệt Quảng Ngãi có tỷ lệ đi xét nghiệm thấp nhất chỉ có 9.1%. Có 42% bà mẹ không biết địa điểm có thể tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV và trên 40% số người được hỏi thiếu kiến thức về nguy cơ lây truyền HIV trong quá trình mang thai. Kiến thức về địa điểm có thể tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV khi mang thai, kiến thức về nguy cơ lây truyền HIV trong quá trình mang thai và yếu tố dân tộc là các yếu tố tác động tới tỷ lệ tư vấn xét nghiệm HIV ở phụ nữ mang thai. Kết luận: Tỷ lệ phụ nữ làm xét nghiệm tự nguyện HIV khi mang thai thấp. Thiếu các kiến thức về HIV là yếu tố làm tăng tỷ lệ phụ nữ mang thai không đi xét nghiệm HIV trong quá trình mang thai đặc biệt ở phụ nữ dân tộc thiểu số. Do vậy khuyến nghị cần tăng cường chương trình truyền thông phù hợp nhằm cung cấp kiến thức về HIV cho phụ nữ ở 8 tỉnh duyên hải Nam Trung bộ đặc biệt với phụ nữ dân tộc thiểu số
Summary:
HIV voluntary counselling and testing for pregnant women to detect early HIV status can be the one of approaches in order to prevent HIV transmission from mother to child. A cross-sectional study was conducted on 907 mothers have children under 1 year old to explore the situation of HIV volunteering testing and counselling during pregnancy on 32 communes in 8 Southern Central coast provinces of Vietnam in 2013. The article is quoted from the results of study on gender equality in 8 South Central coast provinces implemented by Hanoi school of Public health and Department of Personnel and Organization, Ministry of Health. This paper explores the prevalence of HIV counselling and testing as well as factors affecting with HIV voluntary counselling and testing among these women. Results indicated that The prevalence rate of HIV testing among pregnant women in 8 provinces is 28.2%. It was lower than the target set by the National Action Plan on prevention of HIV transmission from mothers to children from 2006 to 2010 was 60 %. There are 42.0% of mothers were unknown about the address of HIV testing therefore increasing the risk that these women do not get tested is 7.7 times (p < 0.001). Knowledge of the risk of HIV transmission during pregnancy, knowledge of the transmission of HIV and ethnic factor are factors related to HIV voluntary counseling and testing for pregnant women. Conclusion, The prevalence of HIV voluntary counselling and testing among pregnant women in 8 Southern central coast provinces of Vietnam is low. Lack of knowledge about HIV is factor that increases the proportion of pregnant women do not testing HIV during pregnancy, especially in ethnic minority women. Recommendation to improve the communication on the benefit of HIV testing and counselling for pregnant women in region of south central coastal strongly especially the ethnic minority women
Từ khóa:
HIV, tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV, phụ nữ mang thai
Keywords:
HIV, counseling and voluntary HIV testing, pregnant women
File nội dung:
yhdp_origin84_7_2014.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Chúc mừng năm mới
Tạp chí Y học Dự phòng xin kính chúc Quý độc giả, Tác giả, các Chuyên gia bình quyệt và Ban Biên tập một năm mới Kỷ Hợi 2019 DỒI DÀO SỨC KHỎE, AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log