Thứ năm, 05/10/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng thiếu máu và một số yếu tố liên quan ở học sinh Trung học phổ thông tại huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang, năm 2021
Tình trạng dinh dưỡng ở học sinh trung học phổ thông tại một số huyện của tỉnh Sơn La, năm 2020
Một số đặc điểm dịch tễ các trường hợp mắc cúm tại Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020 - 2023
Trang: 50
Tập XXV, số 1 (161) 2015

Đánh giá hiệu quả chẩn đoán viêm não Nhật Bản bằng kỹ thuật Mac-Elisa và real - time RT- PCR

Efficiency evaluation of japanese encephalitis diagnosis by Mac- Elisa and real - time PCR
Tác giả: Bùi Minh Trang, Đỗ Phương Loan, Phan Thị Ngà
Tóm tắt:
Đánh giá hiệu quả chẩn đoán xác định viêm não Nhật Bản (viên não Nhật Bản) được thực hiện với 225 mẫu dịch não tủy lấy trong vòng 5 ngày đầu của bệnh ởbệnh nhân có hội chứng não cấp nghi do vi rút tại bệnh viện Nhi Trung ương, năm2008 – 2012. Chẩn đoán xác định viên não Nhật Bản được thực hiện song song bằng kỹ thuật MAC-ELISA và kỹ thuật Real-time RT-PCR. Kết quảxét nghiệm có 58 mẫu dương tính trong đó có 3 mẫu được xác định dương tính bằng cả hai kỹ thuật, có 6 mẫu được xác định dương tính bằng kỹ thuật Real-time RT-PCR nhưng không dương tính bằng kỹ thuật MAC-ELISA, trong khi có 49 mẫu xác định dương tính bằng kỹ thuật MAC-ELISA nhưng không dương tính bằng kỹ thuật Real-time RT-PCR. Kết quả trên cho thấy, hiệu quả xét nghiệm chẩn đoánviên não Nhật Bản đối với mẫu dịch não tủy lấy trong giai đoạn sớm của bệnh bằng kỹ thuật MAC-ELISA đạt cao là 89,5%, trong khi kỹ thuật Real-time RT-PCR có hiệu quả xác định bệnh là 15,5%. Như vậy kỹ thuật MAC-ELISA có hiệu quả phát hiện cao hơn kỹ thuật Real-time RTPCR để chẩn đoán viên não Nhật Bản đối với mẫu dịch não tủy trong giai đoạn sớm của bệnh
Summary:
Efficiencyevaluation of Japanese encephalitis (JE) early diagnosis was performed with 225 cerebrospinal fluid specimens (CSF) of suspected viral acute encephalitis syndrome (AES) in National hospital ofPediatrics in Hanoi, 2008 – 2012. Each year 45 CSFs from suspected viral AES cases who were admitted hospital in June were collected in the first 5 days of illness. JE laboratory confirmed cases have been carried out by MAC-ELISA and Real-time RTPCR at the National Institute of Hygiene and Epidemiology. The results showed that 58 out of 225 CSFs were confirmed as positive. Among 58 CSFs positives, 3 CSFs were confirmed positive by both MAC-ELISA and Real-time RTPCR; there were 6 CSFs positive by Real-time RT-PCR but negative by MAC-ELISA, meanwhile 49 CSFs positive by MAC-ELISA, but negative by Real-time RT-PCR. Based on these results, the efficiency of JE early diagnosis to CSFs collected in acute phase to be 89.5% and 15.5% by MAC-ELISA and Real-time RTPCR, respectively. Therefore, MAC-ELISA is more useful than Real-time RT-PCR for JE diagnosis using CSFs collected in the early acute phase of illness
Từ khóa:
Viêm não Nhật Bản, MAC-ELISA, Real-time RT-PCR, dịch não tủy
Keywords:
Japanese encephalitis, MAC-ELISA, Real-time RT-PCR, cerebrospinal fluid
File nội dung:
yhdp_original50_1_2015.pdf
Tải file:
Nhấn vào nút Thực hiện dưới đây để tải file nội dung.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log