Thứ hai, 20/09/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng quản lý sử dụng kháng sinh của ba bệnh viện tại tỉnh Khánh Hòa, 2020
Niềm tin vào thuốc của người bệnh đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2020
Thực trạng tử vong do bệnh dại ở người tại khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2016 – 2020
Trang: 45
Tập XXV, số 1 (161) 2015

So sánh hàm lượng Dioxin trong sữa của các bà mẹ sinh con đầu lòng từ 4 - 16 tuần tuổi sống ở khu vực Biên Hoà, Đồng Nai và Kim Bảng, Hà Nam

A comparision of Dioxin levels in breast milk of Vietnamese primiparas from 4 - 16 weeks of age living in Bien Hoa, Dong Nai, And Kim Bang, Ha Nam
Tác giả: Đặng Đức Nhu
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 52 bà mẹ ở thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai và 54 bà mẹ ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam tuổi từ 20-30 nhằm xác định nồng độ dioxin trong sữa của các bà mẹ sinh con đầu lòng từ 4-16 tuần tuổi cho thấy. Hàm lượng Polychlorinated dibenzodioxins (PCDDs) và Polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) của các bà mẹ ở Biên Hòa cao hơn ở Kim Bảng, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,01. Đương lượng độc (Toxic equivalency –TEQ) 2,3,7,8- Tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TeCDD), TEQ 1,2,3,7,8-PeCDD và nồng độ TEQ PCDDs ở Biên Hòa cao hơn nhóm chứng ở Kim Bảng, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,01. Các đồng phân như 2,3,4,7,8-PeCDF, 1,2,3,4,7,8- Hexachlorodibenzofuran (HxCDF), 1,2,3,6,7,8-HxCDF, 1,2,3,4,6,7,8- Heptachlorodibenzofuran (HpCDF), 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF và Total PCDFs của các bà mẹ ở Biên Hòa đều cao hơn ở Kim Bảng, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,01. Chứng tỏ hàm lượng dioxin trong sữa của các bà mẹ đang cho con bú ở thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai cao hơn ở huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam.
Summary:
A cross-sectional study was carried out on 52 lactating mothers in Bien Hoa city, Dong Nai province and 54 lactating mothers in Kim Bang district, Ha Nam province aged from 20-30 years old. Objects of the study were to determine the dioxin concentration in breast milk of Vietnamese primiparas from 4-16 weeks of age in 2 areas showed that. Polychlorinated dibenzodioxins (PCDDs) and Polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) levels of lactating mothers in Bien Hoa are higher than in Kim Bang, the difference is statistically significant with p <0.01. Toxic equivalency (TEQ) 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TeCDD), 1,2,3,7,8-PeCDD TEQ and TEQ concentrations in Bien Hoa are higher than PCDDs control group in Kim Bang, the difference is statistically significant with p <0.01. Isomers 2,3,4,7,8-PeCDF, 1,2,3,4,7,8- Hexachlorodibenzofuran (HxCDF), 1,2,3,6,7,8-HxCDF, 1,2,3,4,6,7,8- Heptachlorodibenzofuran (HpCDF), 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF and Total PCDFs of mothers in Bien Hoa are higher than in Kim Bang, the difference is statistically significant difference with p <0.01. The dioxin levels in the milk of lactating mothers in Bien Hoa city, Dong Nai province are higher than in Kim Bang, Ha Nam province
Từ khóa:
PCDDs, PCDFs, sữa mẹ, con đầu lòng
Keywords:
PCDDs, PCDFs, Breast milk, primiparae
File nội dung:
yhdp_original45_1_2015.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log