Thứ năm, 05/10/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng thiếu máu và một số yếu tố liên quan ở học sinh Trung học phổ thông tại huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang, năm 2021
Tình trạng dinh dưỡng ở học sinh trung học phổ thông tại một số huyện của tỉnh Sơn La, năm 2020
Một số đặc điểm dịch tễ các trường hợp mắc cúm tại Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020 - 2023
Trang: 10
Tập XXV, số 3 (163) 2015

Tổng quan về đánh giá kinh tế y tế, phân tích chi phí hiệu quả và ứng dụng trong phân tích hiệu quả điều trị HIV/AIDS

Economic evaluation, cost - effectiveness analysis and literature review of cost - effectiveness analysis studies in HIV/AIDS treatment in the world
Tác giả: Dương Thúy Anh, Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Thị Thùy Dương
Tóm tắt:
Đánh giá kinh tế y tế là một cách tiếp cận có hệ thống nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách có thể lựa chọn nhiều phương án sử dụng nguồn lực khác nhau. Bài báo đã tham khảo 07 sách chuyên khảo về các phương pháp đánh giá kinh tế y tế và 13 bài báo quốc tế để tổng hợp phương pháp phân tích chi phí hiệu quả, phân tích chi phí lợi ích, phân tích chi phí thỏa dụng và phân tích chi phí tối thiểu. Phân tích chi phí hiệu quả là một dạng của phân tích chi phí lợi ích. Phân tích chi phí hiệu quả luôn giúp xác định trong các phương án có cùng chi phí thì đâu là phương án mang lại hiệu quả lớn hơn hoặc là với chi phí thấp hơn thì có thể đạt được mức hiệu quả như nhau hay không. Phân tích chi phí hiệu quả không cho phép so sánh trực tiếp giữa giá trị của lợi ích và chi phí. Tỷ lệ chi phí hiệu quả cho phép đo lường chi phí tăng thêm bỏ ra để có một hiệu quả tăng thêm. Tỷ lệ chi phí hiệu quả được sử dụng để đưa ra quyết định lựa chọn các phương án can thiệp. Trong thực tiễn, các nghiên cứu phân tích chi phí thỏa dụng thường được sử dụng cho các nghiên cứu liên quan đến (i) chất lượng cuộc sống, (ii) đo lường cả tỷ lệ tử vong và tỷ lệ mắc, (iii) đo lường nhiều đầu ra của chương trình và phải quy đổi các đầu ra về cùng một mẫu số. Phân tích chi phí lợi ích quy đổi các giá trị đầu ra thành giá trị tiền tệ do đó có thể so sánh các chương trình can thiệp trong y tế và phi y tế. Trong điều trị HIV/AIDS người ta chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích chi phí hiệu quả do các nghiên cứu này chủ yếu sử dụng để so sánh hiệu quả các phác đồ, các quyết định điều trị nhằm cung cấp các bằng chứng cho việc áp dụng và mở rộng các phương án can thiệp. Điều trị ARV là một can thiệp chi phí hiệu quả. Điều trị ARV sẽ còn đạt hiệu quả cao hơn nếu bệnh nhân được phát hiện sớm và tham gia điều trị sớm. Chi phí và hiệu quả điều trị thay đổi theo các mô hình điều trị, phác đồ điều trị và tuyến điều trị do đó cần xác định các mô hình điều trị hiệu quả nhằm duy trì và mở rộng điều trị tới các bệnh nhân có nhu cầu trong bối cảnh nguồn lực hạn chế
Summary:
Methods for Economic Evaluation provides evidences for policy makers to approach systematically for different choices of resource utilization. The paper has referred to 07 technical books and 13 international papers for summarizing Cost Effectiveness Analysis (CEA), Cost Benefit Analysis(CBA), Cost Utility Analysis (CUA) and Cost Minimization Analysis (CMA). CEA is a special form of CBA. CEA helps to determine that among interventions with same cost which intervention have the higher impact/outcome or with a certain recource whether the intervention can bring equivalent expected outcome. CEA does not compare directly between value of outcome and cost.Cost effectiveness ratio provides incremental cost per incremental outcome unit. The ratio is used for decision making for if we should do the intervention. In fact CUA is used for studies on (i) quality of life; (ii) measurement of mobility and mortality; (iii) measurement of multi outcomes under one program. CBA help to convert diffirent outcomes by monetary value for comparition of health and non health intervention. In HIV/AIDS treatment, CEA is preferred to use for measument of changes from different model of care, regimens and level of care. Exploring cost effectiveness intervention is very essential in sustaining and expansion of treatment to people who are in need in the context of resource constraint.
Từ khóa:
Đánh giá kinh tế y tế, chi phí - hiệu quả, điều trị HIV/AIDS
Keywords:
Economic evaluation, cost effectiveness, HIV/AIDS treatment
File nội dung:
yhdp_review10_3_2015.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log