Thứ tư, 27/10/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng quản lý sử dụng kháng sinh của ba bệnh viện tại tỉnh Khánh Hòa, 2020
Niềm tin vào thuốc của người bệnh đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2020
Thực trạng tử vong do bệnh dại ở người tại khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2016 – 2020
Trang: 133
Tập XXV, số 4 (164) 2015

Hiệu quả can thiệp nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị để bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm của trung tâm y tế dự phòng tuyến tính

Effectiveness of intervention in improvements of facilities and equipments for biosafety labora tory at provincial preventive medicine centres in Viet Nam
Tác giả: Nguyễn Xuân Tùng, Phan Trọng Lân, Hồ Minh Lý
Tóm tắt:
Nghiên cứu can thiệp so sánh trước - sau nhằm đánh giá hiệu quả can thiệp nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm an toàn sinh học tại 45 phòng xét nghiệm của các Trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh. Kết quả cho thấy tỉ lệ phòng xét nghiệm đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất tăng từ 4,4% lên 97,8%. Tỷ lệ phòng xét nghiệm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về thiết kế bên trong tăng từ 4,4% lên 66,7%. Phòng xét nghiệm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về thiết kế chung tăng từ 44,4% lên 88,9%. Thực hành sử dụng thiết bị điện đạt tiêu chuẩn tại phòng xét nghiệm đều tăng lên có ý nghĩa thống kê. Tỷ lệ phòng xét nghiệm có đầy đủ các điều kiện về thiết bị điện tăng từ 22,2% lên 66,7%. Phòng xét nghiệm có sử dụng các biển báo cần thiết tại cửa đều tăng lên từ 11,1% đến 35,6%. Tỉ lệ phòng xét nghiệm có đầy đủ các biển báo tăng từ 20% lên 88,9%. Phòng xét nghiệm có đầy đủ các quy định, hướng dẫn sử dụng thiết bị tăng từ 17,8% đến 40% với p<0,05
Summary:
The interventional study (before-andafter study) to evaluated the effectiveness of interventions to improvements facilities and equipments for biosafety in 45 laboratories of the Provincial Preventive Medicine Center.After implementing the interventions, the rate of the laboratory fulfill all standards of facilities increased from 4.4% to 97.8%. Meanwhile, the PPMC laboratories, which fulfill all design standards of the laboratory increased from 4.4% to 66.7%. The PPMC laboratories, which fulfill all generaldesign standards of the laboratory, increased from 44,4 % to 88.9%. The rate of PPMC laboratory practicing electrical equipment according to standart requirement has been increased significantly with p <0.05. The proportion of the PPMC laboratories fulfill all electronic standards increased from 22.2% to 66.7%. The rate of PPMC laboratories using required signs at the door of the laboratories increased significantly from 11.1% to 35.6%. The rate of PPMC laboratories using all required signs increased from 20% to 88.9%. PPMC laboratories having regulations, equipment manuals increased significantly from 17.8% to 40% with p <0.05
Từ khóa:
Cơ sở vật chất, trang thiết bị, an toàn sinh học, can thiệp, y tế dự phòng
Keywords:
Facilities, equipment, biosafety, intervention, preventive medicine
File nội dung:
yhdp_original133_4_2015.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log