Thứ tư, 27/10/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng quản lý sử dụng kháng sinh của ba bệnh viện tại tỉnh Khánh Hòa, 2020
Niềm tin vào thuốc của người bệnh đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2020
Thực trạng tử vong do bệnh dại ở người tại khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2016 – 2020
Trang: 119
Tập XXV, số 4 (164) 2015

Một số đặc điểm về phân công lao động tại trung tâm y tế quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội năm 2014

Some remarks of labor assignment in health center of Bac Tu Liem district, Hanoi in 2014
Tác giả: Đinh Thị Thanh, Đặng Thị Lan Phương, Đặng Đức Nhu, Nguyễn Thị Bích Ngọc
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả tổ chức phân công lao động tại Trung tâm y tế quận Bắc Từ Liêm năm 2014 bằng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang, từ đó đề xuất một số biện pháp giúp tăng cường tính hiệu quả của việc phân công lao động tại trung tâm y tế. Kết quả cho thấy hai hình thức phân công lao động được trung tâm y tế quận Bắc Từ Liêm áp dụng là phân công cán bộ y tế theo vị trí hoạt động chuyên môn và theo tính chất loại công việc. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay tại trung tâm y tế Bắc Từ Liêm là đội ngũ nguồn nhân lực thiếu cả về số lượng (số cán bộ biên chế tại khoa/phòng/ban chức năng và chuyên môn) và chất lượng (trình độ đội ngũ cán bộ y tế tại các khoa/phòng chuyên môn). Về cơ bản, cơ cấu tổ chức và phân công lao động, trung tâm y tế quận Bắc Từ Liêm đã bố trí và phân công lao động hành chính và hoạt động chuyên môn tại các khoa phòng là hợp lý và đúng quy định. Tuy nhiên, căn cứ thực tế hoạt động hiện nay, trung tâm y tế tồn tại một số mặt hạn chế về nguồn nhân lực, đặc biệt là thiếu cán bộ viên chức biên chế tại các khoa, phòng để có thể đảm bảo hiệu quả công việc cần được thực hiện tại đơn vị
Summary:
This study described the system of labor organization in the health center of Bac Tu Liem district (TTYT) in 2014 by using of a descriptive cross-sectional study, with aim to propose some practical measures to enhance the effectiveness of this labor division in TTYT. The results showed two key forms of labor division were applied in the health center of Bac Tu Liem district consisting of assigning health personals following professional activities and work's categories. However, there were some current difficulties in TTYT regarding human resource both in terms of quantity (the number of permanent staffs in the department/room/board) and quality (staff's qualification in professional divisions). Basically, regarding the organizational structure and division of labor, health center in Bac Tu Liem district were arranged and distributed the staff network appropriately, and obeyed the government's regulations in both two professional and administrative areas. However, based on current activities, some limitations in human resources existed in TTYT, especially the lack of permanent employees in departments/ rooms to be able to ensure works' effectiveness which needed to do by each unit
Từ khóa:
Trung tâm y tế, cán bộ y tế, phân công lao động, tổ chức lao động
Keywords:
Health center, health staff, labor division, labor organization
File nội dung:
yhdp_original119_4_2015.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log