Thứ tư, 27/10/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng quản lý sử dụng kháng sinh của ba bệnh viện tại tỉnh Khánh Hòa, 2020
Niềm tin vào thuốc của người bệnh đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2020
Thực trạng tử vong do bệnh dại ở người tại khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2016 – 2020
Trang: 87
Tập XXV, số 4 (164) 2015

Nghiên cứu nhu cầu nguồn nhân lực y tế dự phòng ở tỉnh Hà Giang giai đoạn 2014 - 2018

Study on needs of human resources of preventive medicine in Ha Giang province period 2014 - 2018
Tác giả: Đàm Thị Tuyết, Nguyễn Bá Văn
Tóm tắt:
Đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực của các cơ sở y tế dự phòng là một việc làm cần thiết giúp cho hoạt động của các cơ sở y tế trong thời gian tới. Với phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Nhu cầu về nhân lực tại các cơ sở y tế dự phòng tỉnh Hà Giang giai đoạn 2014 – 2018 như sau, đến năm 2018 tổng biên chế cần tuyển thêm cho hệ y tế dự phòng toàn tỉnh là 147 người (33 người nghỉ hưu + 36 người tuyến tỉnh + 78 người tuyến huyện ). Về trình độ loại hình đào tạo thích hợp nhất đối với cả tuyến tỉnh và tuyến huyện là: Đào tạo ngắn hạn về chuyên môn chiếm tỷ lệ cao nhất (41,2% và 37,7%) và đào tạo bác sĩ đa khoa chiếm tỷ lệ (18,9% và 25,8%). Chuyên ngành đào tạo thích hợp nhất đối với tuyến tỉnh là Y tế dự phòng 47,2% và đối với tuyến huyện là các chuyên ngành khác 56,8%. (bác sỹ đa khoa, điều dưỡng, kỹ thuật viên xét nghiệm, nữ hộ sinh trung học, cử nhân công nghệ thông tin, cử nhân sinh, cử nhân hóa, đại học báo chí tuyên truyền…)
Summary:
Assessing the needs of the human resource of preventive medicine facilities is essential for the operation of medical facilities in the future. A cross sectional descriptive study. Results of the study showed that the demands for manpower in the preventive health facilities in Ha Giang period 2014 – 2018 were as follows: By 2018, 147 health officials need to be recruited for preventive health systems (Retirement: 133 persons+ The need of provincial organizations: 31+ The need of district health centres: 65). Regarding the type of training, best suited to both provincial and district level: Short-term training of professional accounting for the highest percentage (41.2% and 37.7%,respectively) and training General Practitioner accounting for (18.9% and 25.8%,respectively). Specialized training of Preventive Medicine was best suitable for the provincial level (47.2%) and other specialties for the district level was 56.8% (General Doctor; Nurse; Medical Laboratory Technician ; Midwife; Bachelor of Information Technology; Bachelor of Science Biology; Bachelor of Science Chemistry; Bachelor of Journalism and Mass Communication…)
Từ khóa:
Nhu cầu, nguồn nhân lực, số lượng, trình độ, cơ sở y tế dự phòng
Keywords:
Demands, manpower, amount, competence, preventive health facility
File nội dung:
yhdp_original87_4_2015.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log