Thứ tư, 27/10/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng quản lý sử dụng kháng sinh của ba bệnh viện tại tỉnh Khánh Hòa, 2020
Niềm tin vào thuốc của người bệnh đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2020
Thực trạng tử vong do bệnh dại ở người tại khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2016 – 2020
Trang: 190
Tập XXV, số 4 (164) 2015

Thực trạng phổi nhiễm chì ở trẻ em tại làng nghề tái chế chì

Chindren's lead exposure in a lead recycling craft village
Tác giả: Doãn Ngọc Hải, Lỗ Văn Tùng
Tóm tắt:
Nghiên cứu ngang được tiến hành trên 251 trẻ em từ 0-6 tuổi tại một làng nghề tái chế ắc quy chì. Kết quả xét nghiệm sàng lọc nồng độ chì máu bằng thiết bị LeadCare II cho thấy 99,2% trẻ em có nồng độ chì máu > 10 μg/dL. Nồng độ chì máu có sự khác nhau có ý nghĩa thống kê giữa các tuổi (p<0,01). Xu hướng chì máu tăng dần từ 0 đến 3 tuổi, giảm dần ở tuổi 4 đến 6. Trẻ em 0 tuổi có mức chì máu thấp nhất. Trẻ em có mức chì máu ≥ 65 μg/dL chiếm tỷ lệ 23,51%; từ 45-64,9 μg/dL: 16,73%, từ 20-44,9 μg/dL là 52,99%, từ 10-19 μg/dL là 5,98%, dưới 10 μg/dL là 0,8%. Tỷ lệ trẻ em có nồng độ chì máu ≥ 45 μg/dL trong những gia đình đang tái chế chì tại nhà, có người thân tham gia tái chế chì, nhà ở gần nơi tái chế chì dưới 50m cao hơn so với những trẻ em sống trong các gia đình khác (p<0,05 và p<0,001 và p<0.,001).
Summary:
Cross-sectional descriptive study was conducted on 251 children aged 0-6 years old in a lead recycling craft village. Results screening blood lead levels by equipment LeadCare II showed that 99.2% of children had blood lead levels >10 μg/dL. The blood lead levels were significantly differed between ages (p <0.01). Blood lead level trend to increase from 0 to 3 years old, decreaesed in age 4 to 6. Children under 1 of age have lowest blood lead level. The rate of children having blood lead levels ≥ 65μg/dL was 23.51%; from 45 to 64.9μg/dL: 16.73%, from 20 to 44.9 μg/dL was 52.99%, from 10-19 μg/dL was 5.98%, below 10 μg/dL was 0 , 8%. The rate of children with blood lead levels ≥ 45μg/dL in the family producing lead at home, family members involving in lead recycling, home near lead recycling facilities was higher than those of other families (p <0.05, p <0.001 and p <0, 001, respectively)
Từ khóa:
Chì máu, phơi nhiễm, nồng độ, làng nghề, trẻ em
Keywords:
Blood lead, exposure, concentration, craft village, children
File nội dung:
yhdp_original190_4_2015.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log