Thứ ba, 02/06/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 188
Tập XXV, số 6 (166) 2015 Số đặc biệt

Tình trạng dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi tại huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng năm 2013

Nutrition status of under 5 years old children in Di Linh district, Lam Dong province, in 2013
Tác giả: Nguyễn Văn Thịnh, Phạm Văn Phú, Nguyễn Đăng Vững
Tóm tắt:
Nhằm đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng năm 2013. Nghiên cứu được tiến hành trên 1312 trẻ dưới 5 tuổi. Kết quả cho thấy tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi còn ở mức cao (35,8%), trong đó suy dinh dưỡng thấp còi mức độ nặng tới 15,0%. Suy dinh dưỡng thấp còi đặc biệt cao là ở khu vực dân tộc thiểu số và khu vực nông thôn (42,5% và 37,7%; tương ứng), khu vực thành thị có tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở mức trung bình (27,2%). Suy dinh dưỡng nhẹ cân chung là 13,9%; suy dinh dưỡng nhẹ cân mức độ nặng 2,5%. suy dinh dưỡng gầy còm 7,7%; Suy dinh dưỡng gầy còm mức độ nặng 2,7%. Bên cạnh đó cũng có một tỷ lệ trẻ có nguy cơ thừa cân 18,4%, thừa cân 5,2% và béo phì 2,2%.
Summary:
The aim of the study was to assess nutrition status of children under 5 years old in Di Linh district, Lam Dong province in 2013. The study was carried out on 1312 children under 5. The results showed that stunted prevalence was still rather high (35.8%), in which the severe stunted prevalence was 15.0%; especially in ethnic and country side groups these prevalence were 42.5% and 37.7% (respectively). Underweight prevalence was 13.9%; severe one was 2.5%. Wasted prevalence 7.7%; severe one was 2.7%. There also overweight-at risk, overweight and obesity prevalence were 18.4%; 5.2%; 2.2% respectively.
Từ khóa:
Tình trạng dinh dưỡng, trẻ dưới 5 tuổi, Lâm Đồng.
Keywords:
nutrition status, children under 5, Lam Dong
File nội dung:
O156188.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log