Thứ năm, 05/10/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng thiếu máu và một số yếu tố liên quan ở học sinh Trung học phổ thông tại huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang, năm 2021
Tình trạng dinh dưỡng ở học sinh trung học phổ thông tại một số huyện của tỉnh Sơn La, năm 2020
Một số đặc điểm dịch tễ các trường hợp mắc cúm tại Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020 - 2023
Trang: 188
Tập XXV, số 6 (166) 2015 Số đặc biệt

Tình trạng dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi tại huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng năm 2013

Nutrition status of under 5 years old children in Di Linh district, Lam Dong province, in 2013
Tác giả: Nguyễn Văn Thịnh, Phạm Văn Phú, Nguyễn Đăng Vững
Tóm tắt:
Nhằm đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng năm 2013. Nghiên cứu được tiến hành trên 1312 trẻ dưới 5 tuổi. Kết quả cho thấy tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi còn ở mức cao (35,8%), trong đó suy dinh dưỡng thấp còi mức độ nặng tới 15,0%. Suy dinh dưỡng thấp còi đặc biệt cao là ở khu vực dân tộc thiểu số và khu vực nông thôn (42,5% và 37,7%; tương ứng), khu vực thành thị có tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở mức trung bình (27,2%). Suy dinh dưỡng nhẹ cân chung là 13,9%; suy dinh dưỡng nhẹ cân mức độ nặng 2,5%. suy dinh dưỡng gầy còm 7,7%; Suy dinh dưỡng gầy còm mức độ nặng 2,7%. Bên cạnh đó cũng có một tỷ lệ trẻ có nguy cơ thừa cân 18,4%, thừa cân 5,2% và béo phì 2,2%.
Summary:
The aim of the study was to assess nutrition status of children under 5 years old in Di Linh district, Lam Dong province in 2013. The study was carried out on 1312 children under 5. The results showed that stunted prevalence was still rather high (35.8%), in which the severe stunted prevalence was 15.0%; especially in ethnic and country side groups these prevalence were 42.5% and 37.7% (respectively). Underweight prevalence was 13.9%; severe one was 2.5%. Wasted prevalence 7.7%; severe one was 2.7%. There also overweight-at risk, overweight and obesity prevalence were 18.4%; 5.2%; 2.2% respectively.
Từ khóa:
Tình trạng dinh dưỡng, trẻ dưới 5 tuổi, Lâm Đồng.
Keywords:
nutrition status, children under 5, Lam Dong
File nội dung:
O156188.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log