Thứ tư, 27/10/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng quản lý sử dụng kháng sinh của ba bệnh viện tại tỉnh Khánh Hòa, 2020
Niềm tin vào thuốc của người bệnh đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2020
Thực trạng tử vong do bệnh dại ở người tại khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2016 – 2020
Trang: 428
Tập XXV, số 8 (168) 2015 Số đặc biệt

Đánh giá kết quả đào tạo trình độ Tiến sĩ tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, 1979-2015

Assessment of PhD training program at the National Institute of Hygiene and Epidemiology, 1979-2015
Tác giả: Vũ Sinh Nam, Nguyễn Thị Thùy Dương, Lê Hồng Nga, Lại Thị Minh, Nguyễn Thị Hồng Đan, Nguyễn Thúy Quỳnh, Tống Thị Hà, Đặng Thị Thu Thảo, Ngô Khánh Phương, Bùi Minh Trang, Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Thị Kim Khánh, Đặng Đức Phú, Đặng Đức Anh
Tóm tắt:
Nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả đào tạo hơn 35 năm và là cơ sở cho các định hướng nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo những năm tới. Điều tra cắt ngang toàn bộ nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Viện bằng bộ câu hỏi thiết kế sẵn, trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 8/2015. Kết quả cho thấy, tổng số nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương là 238. Phân tích 170 phiếu điều tra, nam nghiên cứu sinh chiếm tỷ lệ 53,5%, nữ 46,5%. 74,7% nghiên cứu sinh đến từ các đơn vị tuyến Trung ương (Bộ Y tế, các Viện/Bệnh viện và tương đương), 20% đến từ các đơn vị tuyến tỉnh, thành phố, còn lại là tuyến huyện, và các đơn vị khác (5,3%). 27% số tiến sĩ được công nhận đạt tiêu chuẩn Giáo sư/Phó giáo sư. 64,7% tiến sĩ có tham gia hướng dẫn khoa học, 61,2% có tham gia viết tài liệu phục vụ đào tạo, với tổng số tài liệu đã xuất bản là 831. Số tiến sĩ tiếp tục hoạt động nghiên cứu khoa học và có các công trình nghiên cứu khoa học là 89,4% với tổng số công trình công bố trên các tạp chí khoa học trong nước là 2774, trên các tạp chí nước ngoài là 725. Sau đào tạo tiến sĩ tại Viện đã có sự chuyển biến đáng kể về sự nghiệp khoa học và quản lý của nghiên cứu sinh (2 lãnh đạo Bộ, 14 lãnh đạo các Vụ, Cục, 20 lãnh đạo các Viện nghiên cứu, 4 lãnh đạo Sở hoặc tương đương, và 105 lãnh đạo các Trung tâm tuyến tỉnh và huyện). Cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình và đội ngũ giáo viên, hướng dẫn khoa học của Viện được đánh giá là đầy đủ năng lực và đáp ứng nhu cầu. Đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương đã thực sự đóng góp cho sự phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Y tế dự phòng.
Summary:
This research aimed at assessing the PhD training program’s outcomes after more than 35 year realization; its findings would then be used for orienting the program’s capacity improvement and training quality in the future. A cross-sectional survey was conducted onthose fellows who had successfully defended their PhD theses at the National Institute of Hygiene and Epidemiology (NIHE) using a questionnaire from March until August 2015. Results showed that 238 fellows had successfully defended their PhD theses. Among 170 respondents, 53.5% were males and 46.5% were females. 74.7% were from the central level’s institutions (Ministry of Health, Institutes, Hospitals and equals); 20% from provincial level’s units; the district level and others occupied 5.3%. At the present , 27% PhDs were recognized to meet Professor/Associate Professors standards. A high proportion of 64.7% PhDs had been involved in the scientific mentoring; 61.2% in the development of training materials – of those 831 was published. Those who continued taking part in the scientific research and having published works occupied 89.4% with a total of 2774 articles in domestic scientific journals and 725 in international ones. After the fellows’ participation in the program, there was a significant development in their scientific and management careers (2 became ministrial; 14 general department; 20 research institute; 4 provincial department or equal; and 105 provincial and district center leaders). NIHE’s material conditions, supplies and equipments, force of trainers and mentors as well as the program’s curricula were appraised as adequate for the training need. NIHE’s PhD training program had indeed greatly contributed to the development and improvement of the preventive medicine resources’ quality.
Từ khóa:
Kết quả đào tạo, tiến sĩ, nghiên cứu sinh, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.
Keywords:
training program’s outcomes, PhD, fellows, National Institute of Hygiene and Epidemiology in Vietnam
File nội dung:
O158428.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log