Thứ tư, 27/10/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng quản lý sử dụng kháng sinh của ba bệnh viện tại tỉnh Khánh Hòa, 2020
Niềm tin vào thuốc của người bệnh đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2020
Thực trạng tử vong do bệnh dại ở người tại khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2016 – 2020
Trang: 552
Tập XXV, số 8 (168) 2015 Số đặc biệt

Khả năng và mong muốn chi trả phí dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình của phụ nữ từ 15 – 49 tuổi tại 3 huyện tỉnh Quảng Ninh, năm 2013

Willingness to pay and ability to pay for reproductive health and family planning services among woment 15 – 19 year old in Quang Ninh province, 2013
Tác giả: Trần An Dương, Nguyễn Thị Thùy Dương, Đỗ Hoà Bình, Lê Thị Hằng
Tóm tắt:
Tiến hành phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang bằng bộ phiếu phỏng vấn các phụ nữ trong độ tuổi 15-49 tại tỉnh Quảng Ninh nhằm mô tả khả năng và mong muốn chi trả phí dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình của phụ nữ từ 15-49 tuổi, tại tỉnh Quảng Ninh năm 2013. Kết quả cho thấy hình thức miễn phí cho các hoạt động khám chữa bệnh về sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình chiếm tỷ lệ cao (40,8%), sau đó đến bảo hiểm y tế (34,4%) và tự chi trả (24,8%). Tỷ lệ phụ nữ mong muốn chi trả cho các hoạt động chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình thấp (34,9%). Tỷ lệ phụ nữ có khả năng chi trả cho tất cả các loại dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình rất thấp (8,2%). Tỷ lệ phụ nữ có khả năng chi trả hoàn toàn (100% giá) cho các loại dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp (6%). Nghiên cứu cho biết mong muốn chi trả và khả năng chi trả cho các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình của phụ nữ tỉnh Quảng Ninh là rất thấp và cần có những giải pháp phù hợp để đảm bảo sức khoẻ cho người phụ nữ.
Summary:
Our cross-sectional study interviewed women 15-49 years old living in Quang Ninh province on their willingness and ability to pay for reproductive health and family planning services in 2013. Results showed that 40.8% of women used free of charge reproductive health and family planning services, 34.4% used health insurance and 24.8% used out-of-pocket payment. Not so many (34.9%) women wanted; and very few (8.2%) could be able to pay for all kind of these services. Only 6% could pay for 100% costs. The willingness and ability to pay for reproductive health and family planning services among women in Quang Ninh province in 2013 was very low. It was necessary to find out appropriate solutions in order to improve health status for women.
Từ khóa:
Khả năng chi trả, mong muốn chi trả, chăm sóc sức khoẻ sinh sản/kế hoạch hoá gia đình
Keywords:
Willingness and ability to pay, reproductive health, family planning
File nội dung:
O158552.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log