Thứ tư, 27/10/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng quản lý sử dụng kháng sinh của ba bệnh viện tại tỉnh Khánh Hòa, 2020
Niềm tin vào thuốc của người bệnh đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2020
Thực trạng tử vong do bệnh dại ở người tại khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2016 – 2020
Trang: 515
Tập XXV, số 8 (168) 2015 Số đặc biệt

Kiến thức và thực hành của người bán lẻ thuốc tư nhân ở khu vực nông thôn năm 2012

Knowledge and practices of private drug retailers in rural areas, 2012
Tác giả: Hoàng Thu Thủy, Trần Thị Mai Oanh, Lê Quang Cường, Nguyễn Thế Vinh, Hồ Thị Minh Lý
Tóm tắt:
Nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng kiến thức và thực hành của người bán lẻ thuốc tư nhân làm cơ sở cho giai đoạn tiếp theo để tiến hành can thiệp và đánh giá hiệu quả can thiệp. Nghiên cứu quan sát mô tả cắt ngang trên cỡ mẫu 97 người bán lẻ thuốc tư nhân từ tất cả 92 cơ sở bán lẻ thuốc được khảo sát của 2 huyện Kim Thành và Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Kết quả cho thấy: Chất lượng cung ứng thuốc của các cơ sở bán lẻ thuốc tư nhân ở khu vực nông thôn còn có nhiều hạn chế. Có sự khác biệt lớn giữa kiến thức và thực hành của người bán lẻ đối với bán thuốc theo đơn và ghi nhãn khi ra lẻ thuốc. Kiến thức: Tỷ lệ người bán lẻ trả lời đúng tất cả 5 thuốc phải kê đơn là 39,2%; Tỷ lệ người bán lẻ trả lời đúng đối với từng thuốc là Amlordipine (88,7%), Amoxicilin (86,6%), Dexamethasone (78,4%), Multivitamin dịch truyền (67%), Biseptol (63,9%); 100% người bán lẻ không có kiến thức đúng về tất cả các yêu cầu tối thiểu về ghi nhãn thuốc cũng như về dạng bào chế theo qui định; 55,7% trả lời đúng thông tin “liều dùng” của thuốc trên nhãn. Thực hành bán thuốc theo đơn và ghi nhãn thuốc khi ra lẻ của người bán lẻ thuốc tư nhân rất hạn chế, thông qua việc bán thuốc trong danh mục kê đơn mà không có đơn (94%) và bán thuốc kháng sinh mà không có đơn (95%); bán thuốc ra lẻ cho 50% khách hàng không được ghi nhãn phù hợp.
Summary:
This study aimed to describe the current situation of knowledge and practice of private drug retailers, thereby preparing for the study’s next stages to implement intervention measures and evaluate their impacts. An observational cross-sectional study was conducted on a sample of 97 private drug retailers from all 92 private drug stores in Kim Thanh and Gia Loc district of Hai Duong province. Results showed that the drug supply’s qualification of private drug store in rural areas was very limited. There was a significant gap between knowledge and practice of private drug retailers in selling prescribed drugs and labelling drugs when dispensing. Knowledge: 39.2% retailers correctly answered all five medicines in the prescription drug category; 88.7% correctly answered on Amlordipine; 86.6% on Amoxicillin; 78.4% on dexamethasone; 67% on Multivitamin infusion; and 63.9 % on Biseptol. All (100%) had no right knowledge of all minimum requirements on labeling drugs and on prescribed dosage forms as regulated; 55.7% correctly answered on the drug "dosage" printed in its label. Practice of selling prescription drugs when retailing them by private drug retailers was very limited when 94% and 95% sold listed prescription drugs and antibiotics without prescriptions correspondingly; and as many as 50% had not correctly labeled the retail sales.
Từ khóa:
Người bán lẻ thuốc, tư nhân, bán thuốc theo đơn, bán thuốc kháng sinh, ra lẻ thuốc, ghi nhãn thuốc, kiến thức, thực hành.
Keywords:
private drug retailer, selling prescribed drug, antibiotics, dispensing, labelling drug, knowlege, practice.
File nội dung:
O158515.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log