Thứ tư, 27/10/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng quản lý sử dụng kháng sinh của ba bệnh viện tại tỉnh Khánh Hòa, 2020
Niềm tin vào thuốc của người bệnh đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2020
Thực trạng tử vong do bệnh dại ở người tại khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2016 – 2020
Trang: 523
Tập XXV, số 8 (168) 2015 Số đặc biệt

Thực trạng công tác chăm sóc sức khỏe người lao động tại một số doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, năm 2013

Situation of the health care for workers in some businesses at industrial zones, Dong Nai province, 2013
Tác giả: Phạm Văn Dũng, Phạm Văn Thao, Nguyễn Thị Thùy Dương, Phan Trọng Lân
Tóm tắt:
Nghiên cứu được tiến hành tại 10 doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp cán bộ lãnh đạo, cán bộ y tế và người lao động. Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả thực trạng công tác chăm sóc sức khỏe người lao động tại một số doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, năm 2013. Kết quả cho thấy: Tỷ lệ người lao động được học tập các quy định vệ sinh an toàn lao động là 83,7%, tỷ lệ người lao động cho rằng cần thiết và rất cần thiết phải nắm chắc các quy định về vệ sinh an toàn lao động là 93,2%. Tỷ lệ người lao động được trang bị đầy đủ và sử dụng thường xuyên phương tiện phòng hộ cá nhân theo quy định lần lượt là 85,7% và 85,0%. Có 98,0% cán bộ lãnh đạo các doanh nghiệp cho biết doanh nghiệp đã thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, bao gồm các biện pháp: kỹ thuật phòng chống độc hại, tổ chức quá trình lao động, biện pháp y tế…Tỷ lệ người lao động được khám sức khỏe định kỳ là 89,3%, trong đó được khám 2 lần trở lên là 11,8%, được bệnh viện huyện hoặc bệnh viện tỉnh khám là chủ yếu (75,0%). Tỷ lệ cán bộ y tế của doanh nghiệp cho rằng người lao động bị bệnh mạn tính, có sức khỏe loại 4, 5 và người lao động bị bệnh nghề nghiệp được lập sổ theo dõi sức khỏe, lập hồ sơ quản lý bệnh nghề nghiệp lần lượt là 56,0% và 50,0%.
Summary:
The study was conducted in 10 businesses at industrial zones of Dong Nai province, 2013, based on interviews with their leaders, health staffs, and workers. Objectives were to describe situation of the workers’ health care in those businesses. Results: 83.7% workers learned work safety regulations; 93.2% considered grasping regulations on occupational hygiene and safety necessary and highly necessary. 85.7% and 85.0% were adequately supplied with, and regularly used, personal protective equipment as regulated, respectively. About 98.0% business leaders informed that measures were taken to improve their working conditions, including toxic prevention techniques; organization of working processes; health care measures, etc. 89.3% workers received periodical health examinations, of which 11.8% examined 2 or more times; 75,0% were mainly examined by district or provincial hospitals. 56.0% and 50.0% business health workers believed that workers who had contracted with chronic illnesses and having health at level 4 and 5; and workers with occupational diseases monitored using health records and occupational health management files, respectively.
Từ khóa:
Người lao động, chăm sóc sức khỏe, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, khu công nghiệp, tỉnh Đồng Nai.
Keywords:
Workers, Health care, Labor accidents, Occupational diseases, Industrial zones, Dong Nai Province
File nội dung:
O158523.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log