Thứ tư, 27/10/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng quản lý sử dụng kháng sinh của ba bệnh viện tại tỉnh Khánh Hòa, 2020
Niềm tin vào thuốc của người bệnh đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2020
Thực trạng tử vong do bệnh dại ở người tại khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2016 – 2020
Trang: 280
Tập XXV, số 8 (168) 2015 Số đặc biệt

Tính kháng kháng sinh và mối liên quan phân tử các chủng Enteroaggregative E.coli phân lập từ trẻ tiêu chảy và trẻ không tiêu chảy bằng phương pháp Pulsed field Gel Electrophoresis

Antibiotic resistnace and characterization of Enteroaggregative E.coli isolates from children with and without diarrhea using Pulsed Field Gel Electrophoresis
Tác giả: Hoàng Thị Bích Ngọc, Đỗ Bích Ngọc, Phạm Diệu Quỳnh, Phùng Đắc Cam, Hoàng Thị Thu Hà
Tóm tắt:
Từ tháng 12/2010 đến tháng 8/2012, mẫu phân được thu thập từ 201 trẻ tiêu chảy và 295 trẻ không tiêu chảy, dưới 60 tháng tại Ba Vì – Hà Nội. 14 chủng EAEC được phân lập và xác định bằng PCR. Bảy mươi phần trăm (7/10) chủng EAEC phân lập từ nhóm trẻ tiêu chảy kháng với ampicillin (AMP), 60% (6/10) kháng trimethoprim-sulfamethoxazole (SXT), 30% (3/10) kháng nalidixic acid (NAL), nhưng đều nhạy cảm với ciprofloxacin (CIP). Nhóm trẻ không tiêu chảy, 50% (2/4) chủng EAEC kháng cả AMP và STX, nhưng đều nhạy cảm với CHL, NAL, CIP. Phân tích chùm có kiểu gen tương đồng (PFGE) cho thấy: 14 chủng EAEC có 6 chùm và kiểu gen tương đồng trên 90%, trong đó 2 chủng phân lập từ trẻ tiêu chảy có kiểu hình đa kháng (AMP, SXT, CHL) nhưng tương đồng 100% về kiểu gen, 2 chủng phân lập từ trẻ không tiêu chảy có tính kháng kháng sinh với AMP, SXT nhưng tương đồng 90% về kiểu gen. Tiêu chảy do EAEC ở trẻ em Ba Vì – Hà Nội, phân tích bằng PFGE với tính kháng kháng sinh cho thấy các chủng EAEC phân lập được là tương đồng về kiểu gien. Các gen độc lực của EAEC cần được xác định trong nghiên cứu tiếp theo.
Summary:
From December 2010 to August 2012, 201 fecal samples of children with and 295 without diarrhea, under 60 months were collected in Ba Vi, Ha Noi. 14 EAEC strains were isolated and identified by PCR. Seventy percent (7/10) EAEC isolates from children diarrhea resistant to ampicillin (AMP), 60% (6/10), resistant to trimethoprim-sulfamethoxazole (SXT), 30% (3/10) resistant to nalidixic acid (NAL), but all were (10/10) sensitive to ciprofloxacin (CIP). In the children without diarrhea group, of the 4 EAEC isolates, 50% were resistant to AMP and STX, and all were sensitive to CHL, NAL, CIP. Cluster analysis of the pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) profiles showed that: 14 EAEC strains belonged to 6 clusters and level of similarity was over 90%. Of them, 2 EAEC isolates from children with diarrhea were multidrug resistant (AMP, SXT, CHL) but 100% similar in genotype, and 2 strains from the children without diarrhea were resistant to both AMP, SXT, but 90% similar in genotype. EAEC diarrhea in Ba Vi-Hanoi is associated with children. The diverse PFGE profiles along with the existence of different antibiotics show that EAEC isolates are similar in their genotype. Virulence genes of EAEC strains need to be determined in the further studies.
Từ khóa:
E. coli gây tiêu chảy, mức độ kháng kháng sinh, PFGE, tương đồng
Keywords:
Diarrheagenic Escherichia coli, antibiotic reristance, PFGE, similar
File nội dung:
O158280.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log