Thứ tư, 27/10/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng quản lý sử dụng kháng sinh của ba bệnh viện tại tỉnh Khánh Hòa, 2020
Niềm tin vào thuốc của người bệnh đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2020
Thực trạng tử vong do bệnh dại ở người tại khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2016 – 2020
Trang: 438
Tập XXV, số 8 (168) 2015 Số đặc biệt

Tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật ở một số loại rau lá tại chợ đầu mối của thành phố Hà Nội năm 2014

Pesticide residues in vegetable samples sold in the clue markets in Ha Noi, 2014
Tác giả: Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Hùng Long, Lâm Quốc Hùng
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện nhằm khảo sát điều kiện an toàn thực phẩm tại 150 cơ sở kinh doanh rau lá của 6 chợ đầu mối thành phố Hà Nội năm 2014. 120 mẫu rau lá được lấy và kiểm nghiệm mức độ tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật bằng test nhanh. Kết quả cho thấy tỷ lệ tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật (nhóm Cacbamate và nhóm Pyrethroide) trong rau muống, rau ngót và rau mồng tơi chiếm 33,3%, nhưng định lượng tồn dư hóa chất Carbofuran vượt giới hạn cho phép (MRL – Maximum Residual Level ≥ 0,3 mg/ kg) chỉ là 13/120 mẫu (10,83%), định lượng tồn dư hóa chất Cypermethrin vượt giới hạn cho phép (MRL ≥1,0mg/kg) là 12/120 mẫu (10,0%). Đặc biệt định lượng tồn dư cả 2 hóa chất Cypermethrin và Carbofuran so với tiêu chuẩn không đạt (MRLs) trong 3 loại rau là 9/120 mẫu (7,5%). Tỷ lệ tồn dư hóa chất BVTV trên 3 loại rau lá (rau muống, rau ngót, rau mùng tơi) tại 6 chợ đầu mối không phụ thuộc vào nguồn gốc xuất xứ.
Summary:
A cross-sectional study was performed to investigate the food safety incidents of 150 vegetable shops of 6 clue markets in Hanoi in 2014. 120 vegetable samples were collected and tested for residual pesticides. The results showed that 33.33% of vegetable samples containminated by residual pesticides (Cacbamate and Pyrethroide groups). The pesticide residue of carbofuran (with MRL≥ 0,3 mg/kg) was detected in 13/120 vegetable samples (accounted for 10.83%); cypermethrin (with MRL ≥1.0mg/kg) was detected in 12/120 samples (10,0%), and 9/120 samples (7,5%) had both carbofuran and cypermethrin. No relationship could be found between the residual pesticide ratio and vegetable samples coming from different origins.
Từ khóa:
Ô nhiễm hóa chất, bảo vệ thực vật, rau lá, Hà Nội,
Keywords:
Contamination, pesticide chemical, leaf vegetable, Ha Noi
File nội dung:
O158438.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log