Thứ bảy, 17/04/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tuân thủ nguyên tắc điều trị của bệnh nhân đái tháo đường trong dịch bệnh Covid- 19: nghiên cứu định tính dưới góc nhìn từ người bệnh tại Việt Nam
Trải nghiệm của người bệnh trong quá trình điều trị nội trú tại Bệnh viện Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, năm 2020
Mức độ vận động thể lực ở người bệnh tăng huyết áp
Trang: 56
Tập XXV, số 10 (170) 2015 Số đặc biệt

Thực trạng trầm cảm, lo âu, stress và một số yếu tố liên quan ở nam bán dâm đồng giới tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015

Current situation on a depress, anxiety and stress and some related factors in male sex with male group in Hanoi and Ho Chi Minh city in 2015
Tác giả: Bùi Thị Minh Hảo, Trương Văn Hải, Mai Quang Anh, Lê Minh Giang, Bảo Lê
Tóm tắt:
Một số nghiên cứu về nam quan hệ tình dục đồng giới ở Việt Nam thường tập trung tìm hiểu hành vi nguy cơ, mà ít quan tâm đến sức khỏe tâm thần và mối liên quan với các hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV trong nhóm này. Bài viết này mô tả thực trạng trầm cảm, lo âu và stress và xác định các yếu tố liên quan với các vấn đề sức khỏe tâm thần này ở nhóm nam bán dâm đồng giới tuổi từ 16 đến 29 tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy tỷ lệ lớn đối tượng có các vấn đề sức khỏe tâm thần gồm stress (31%); trầm cảm (49,1%); và lo âu (57,7%); trong đó tỷ lệ tại Hồ Chí Minh cao hơn hẳn Hà Nội với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Các hành vi có nguy cơ lây nhiễm HIV như sử dụng, tiêm chích, dùng chung bơm kim tiêm khi tiêm chích ma túy, không sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục với khách hàng bao cao su và bị bạo lực tình dục là các yếu tố có liên quan với trầm cảm, lo âu và stress trong mô hình phân tích tương quan đơn biến. Tuy nhiên, mô hình đa biến cho thấy chỉ có yếu tố đang sử dụng ma túy là có liên quan với lo âu, hai yếu tố là đang sử dụng ma túy và và bị bạo lực tình dục có liên quan với trầm cảm, trong khi stress có liên quan với 3 yếu tố là đang sử dụng ma túy, bị bạo lực tình dục và không sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục hậu môn với khách hàng trong 30 ngày qua.
Summary:
While research on MSM in Vietnam mostly focus on risk behaviors, little attention is paid into mental health distress and it’s associated factors among them. This paper aims to describe the prevalence of depress, anxiety and stress and related factors of risky sexual and drug use practices with these three indicators among male sex workers at the age of 16 to 29 in Hanoi, and HoChiMinh city in 2015. The result reveals a high prevalence of mental health distress, including stress (31%); depress (49,1%); and anxiety (19%), with the significantly higher proportion among male sex workers in HoChiMinh city. The univariate logistic regression indicates the association of drug use, drug injection, need sharing, UAI and sexual violence with depress, anxiety and stress. The multivariate logistic regression, adjusted for age, eduation and accommodation, however, shows that sexual violence is associated with depress, drug use is associated with anxiety while sexual violence, drug use and UAI are associated with stress.
Từ khóa:
sức khỏe tâm thần, lo âu, trầm cảm, stress, nam bán dâm đồng giới, nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM)
Keywords:
mental health distress, depress, anxiety, stress, male sex workers, MSM.
File nội dung:
O151056.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log