Thứ năm, 05/10/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng thiếu máu và một số yếu tố liên quan ở học sinh Trung học phổ thông tại huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang, năm 2021
Tình trạng dinh dưỡng ở học sinh trung học phổ thông tại một số huyện của tỉnh Sơn La, năm 2020
Một số đặc điểm dịch tễ các trường hợp mắc cúm tại Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020 - 2023
Trang: 29
Tập XXV, số 11 (171) 2015

Kiến thức, thái độ, hành vi uống rượu bia của sinh viên đa khoa hệ dài hạn trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2015

Knowledge, attitude and behavior on drinking beer and alcohol among the medical students of Hai Phong University of Medicine and Pharmacy in 2015
Tác giả: Lê Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Thanh Ngân, Phan Lê Thu Hằng, Nguyễn Khắc Minh, Phạm Văn Hán
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang sử dụng bộ câu hỏi tự điền để tìm hiểu kiến thức, thái độ và hành vi uống rượu bia của 388 sinh viên chuyên ngành bác sĩ đa khoa hệ dài hạn tại trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2015. Kết quả cho thấy 72,2% sinh viên được giáo dục về rượu bia; tỷ lệ sinh viên không biết về bản chất của rượu, cho rằng rượu là chất bổ, không gây hại tương đối thấp. 70% sinh viên cho rằng say rượu bia là điều không chấp nhận được, đã từng khuyên nhủ người khác bỏ rượu bia. 75,8% sinh viên đã từng uống rượu bia; Tỷ lệ sinh viên lạm dụng rượu là 18,4% và lạm dụng bia là 9,5%. 62,4% nam sinh viên đã từng say rượu bia, với nữ là 36,4%. Tỷ lệ sinh viên cho rằng uống rượu bia, say rượu bia là điều bình thường đã uố ng rượ u bia, say rượu bia tương đối cao (79,6% và 61%). Như vậy, bên cạnh việc sinh viên tự trao dồi kiến thức, thay đổi thái độ, hành vi uống rượu bia, cần có sự quan tâm, hỗ trợ từ gia đình và nhà trường để nâng cao nhận thức về tác hại của rượu bia, thay đổi thái độ về hành vi uống rượu bia cho sinh viên, từ đó bảo vệ sức khỏe của cá nhân và hoàn thiện bản thân.
Summary:
A cross-sectional descriptive study using self-completed questionnaires was carried out to describe knowledge, attitude and behavior on drinking alcohol and beer among 388 students studying general practitioner in Haiphong University of Medicine and Pharmacy in 2015. The results showed that 72.2% of students had educated about alcohol; the percentage of students who did not know the nature of the alcohol, thought that alcohol asnutrition, not harmful was relatively low. 70% of students who said that beer drunk was not acceptable, had ever gave advice to others to give up alcohol. 75.8% of students had been drinking beer or alcohol; Percentage of students who had alcohol and beer abuse were 18.4% and 9.5% respectively. 62.4% of male students and 36.4% female students had ever drunk. High percentage of drunk among students who considered drinking beer and drunk were normal, were found (79.6% and 61%, respectively). Thus, besides students have to accumulate knowledge, change attitudes and behaviors on drinking beer by themselves, it’s neccessary to pay more attentions and supports from families and schools to raise awareness on the harmful effects of alcohol, change drinking attitude, behavior of students to protect and improve their health
Từ khóa:
Sinh viên, rượu bia, hành vi, lạm dụng, Hải Phòng.
Keywords:
Student, alcohol, behavior, abuse, Hai Phong.
File nội dung:
O151129.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log