Thứ tư, 27/10/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng quản lý sử dụng kháng sinh của ba bệnh viện tại tỉnh Khánh Hòa, 2020
Niềm tin vào thuốc của người bệnh đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2020
Thực trạng tử vong do bệnh dại ở người tại khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2016 – 2020
Trang: 121
Tập XXV, số 11 (171) 2015

Thực trạng hành vi bạo lực học đường và một số yếu tố liên quan tại một trường Phổ thông trung học tỉnh Nam Định năm 2015

School violence and some related factors in a secondary school in Nam Dinh in 2015
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Linh, Hoàng Thị Hoa Lê, Phan Lê Thu Hằng, Nguyễn Khắc Minh, Phạm Văn Hán
Tóm tắt:
Bạo lực học đường đang trở thành vấn nạn của toàn xã hội. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 391 học sinh của một trường Phổ thông trung học huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định từ 01/03/2015 đến 01/04/2015 nhằm xác định tỉ lệ hành vi bạo lực học đường, đồng thời phân tích một số yếu tố liên quan. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỉ lệ học sinh có hành vi bạo lực học đường chiếm 20,6%; tỉ lệ học sinh tham gia đánh nhau là 11,4%; đe dọa chửi nhau với học sinh khác là 16,4%; tỉ lệ học sinh mang vũ khí tới lớp chiếm 4,5%. Yếu tố liên quan đến hành vi bạo lực học đường gồm 3 nhóm yếu tố chính: (i) yếu tố cá nhân: gồm có kiến thức, thái độ của học sinh về bạo lực học đường; thói quen xem phim, chơi game bạo lực; (ii) yếu tố gia đình: là hoàn cảnh gia đình hay những mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình; (iii) yếu tố nhà trường: là sự quan tâm của giáo viên, hình thức phạt hay các mối quan hệ giữa bạn bè đều có khả năng dẫn tới những hành vi bạo lực học đường.
Summary:
School violence has become the problem of the society in Vietnam. A cross-sectional investigation was conducted on 391 students of a high school at Vu Ban district, Nam Dinh province in Janurary 2015 in order to determine the propotion of school violence of high school student and describe some factors related to violent behavior. The results showed that students who commit acts of school violence accounted for 20.6%. Student participation rate was 11.4%; threatening bicker with other students was 16.4%; students who bring a weapon to class is 4.5%. Factors related to school violence behavior includes 3 main groups: Personal factors include knowledge, attitudes of students about school violence; habit of watching movies, playing violent video games; Family factors: The family situation or the relationship between the members of family; School factors: the concern of teachers, peanalties, or the relationship between friends are likely to lead to acts of violence at school.
Từ khóa:
Bạo lực học đường, học sinh phổ thông trung học, Vụ Bản, Nam Định
Keywords:
School violence; high school student, Vu Ban, Nam Dinh.
File nội dung:
O1511121.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log