Thứ tư, 27/10/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng quản lý sử dụng kháng sinh của ba bệnh viện tại tỉnh Khánh Hòa, 2020
Niềm tin vào thuốc của người bệnh đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2020
Thực trạng tử vong do bệnh dại ở người tại khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2016 – 2020
Trang: 60
Tập XXV, số 11 (171) 2015

Thực trạng nước sinh hoạt hộ gia đình nông thôn Hải Phòng, năm 2013

Situation of drinking water at household in Hai Phong rural area, 2013
Tác giả: Bùi Thị Hạnh, Vũ Thị Kim Loan, Dương Thị Hương, Nguyễn Khắc Minh, Phan Lê Thu Hằng
Tóm tắt:
Nghiên cứu hồi cứu kết quả khảo sát chất lượng nước tại các hộ gia đình nông thôn, tại 7 huyện ngoại thành Hải Phòng năm 2013. 210 mẫu nước đã được xét nghiệm trên cơ sở các chỉ tiêu đánh giá nước sạch và xác định mức độ đạt tiêu chuẩn vệ sinh theo tiêu chuẩn Việt Nam QCVS 04,05: 2009/BYT. Kết quả cho thấy tỷ lệ mẫu nước đạt tiêu chuẩn vệ sinh về vi sinh vật đối với nước mưa, nước giếng đào và nước giếng khoan liên quan đến Coliform tương ứng 43,5%, 15% và 40%; về Coliform chịu nhiệt tương ứng 29,4%, 15% và 29,2%. Các kết quả phân tích cho thấy cần thiết phải triển khai các chương trình giáo dục hướng dẫn cộng đồng lựa chọn nguồn nước, xử lý, bảo quản nước sinh hoạt hợp vệ sinh khi chưa có nguồn nước sạch thay thế tại cộng đồng.
Summary:
An retrospective study, 210 water samples were collected from household in 7 districts in Hai phong rural area. The criteria for assessing water and determine the level of hygiene standards in accordance with Vietnam standards QCVS 2009/BYT. Percentage of water samples met the hygiene standards for coliform total in rainwater, water wells and water deep wells were 43.5%, 15% and 40%; for Thermotolerant Coliform were 29.4%, 15% and 29.2%. That request an educational programs for people in the rural area toselect water source, treatment water, storage drinking water when no alternative dringking water in the rural commune.
Từ khóa:
Nước ăn uống, nông thôn, Hải Phòng
Keywords:
Drinking water, rural areas, Hai Phong
File nội dung:
O151160.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log