Thứ tư, 27/10/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng quản lý sử dụng kháng sinh của ba bệnh viện tại tỉnh Khánh Hòa, 2020
Niềm tin vào thuốc của người bệnh đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2020
Thực trạng tử vong do bệnh dại ở người tại khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2016 – 2020
Trang: 78
Tập XXV, số 11 (171) 2015

Thực trạng quản lý chất thải y tế rắn tại 22 bệnh viện khu vực miền Bắc năm 2014

Situation of solid medical waste management in 22 hospitals in the North of Vietnam, 2014
Tác giả: Doãn Ngọc Hải, Phan Lê Thu Hằng, TrầnThị Thuý Hà, Nguyễn Khắc Minh, Phạm Văn Hán
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang nhằm đánh giá thực trạng công tác thu gom, phân loại, xử lý rác thải rắn y tế tại 22 bệnh viện khu vực miền Bắc năm 2014. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu hồ sơ kết quả quan trắc y tế năm 2014 của 22 bệnh viện. Kết quả: Vẫn còn một số bệnh viện chưa có giấy phép xả thải và chưa xây dựng Đề án bảo vệ môi trường. Một số quy định về phân loại, thu gom chất thải y tế còn chưa được các bệnh viện quan tâm thực hiện triệt để. Hầu hết các bệnh viện đều không có đường vận chuyển chất thải riêng; tỷ lệ bệnh viện đầu tư xe chuyên dụng vẫn còn khá thấp. 95,5% bệnh viện đã có nhà lưu giữ chất thải, nhưng rất ít bệnh viện có nhà lưu giữ chất thải đúng quy định. 50% bệnh viện hợp đồng với đơn vị có tư cách pháp nhân; 50% bệnh viện vẫn sử dụng phương pháp đốt bằng lò đốt chuyên dụng để xử lý và tiêu hủy chất thải rắn y tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt động quản lý chất thải y tế tại các bệnh viện đã được quan tâm hơn trước nhưng công tác kiểm tra đánh giá vẫn cần được duy trì.
Summary:
A cross-sectional study aimed to assess the current situation of collecting, classifying, and treating solid medical wastes in 22 hospitals in the North of Vietnam in 2014. We examined all records of medical waste of these hospitals in 2014. Results showed that some hospitals were still lack of permit for waste disposal and did not make an environment protection project. Certain provisions on classification and collection of medical waste were not performed thoroughly in some hospitals. Most hospitals did not separate transportation for waste; low rate of hospitals had specialized vehicles; 95.5% hospitals had waste storage site, but very few hospitals had a storing place that respected regulations; 50% hospitals signed contract with legal enterprise; 50% hospitals were still used incinerators burning method to handling and disposal of medical waste. The results of this study showed that although management of medical waste matter in hospitals has been paied more attention than ever before, the assessment and inspection still needs to be maintained at all hospitals.
Từ khóa:
Quản lý, rác thải rắn y tế, khu vực miền Bắc
Keywords:
Solid medical waste management, North Vietnam.
File nội dung:
O151178.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log