Thứ năm, 20/06/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 228
Tập XXV, số 12 (172) 2015 Số 12+13 (172+173)

Thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại 8 tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ

Imblanced sex ratio at birth in 8 south central coast provinces of Vietnam
Tác giả: Lê Minh Thi, Phạm Văn Tác, Lê Lan Hương, Bùi Thị Thu Hà
Tóm tắt:
Mất cân bằng giới tính khi sinh là vấn đề sức khỏe cần được quan tâm tại Việt Nam trong những năm gần đây. Nghiên cứu này được tiến hành với mục tiêu tiêu tìm hiểu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến mất cân bằng giới tính khi sinh tại 8 tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ. Nghiên cứu thiết kế cắt ngang kết hợp định lượng và định tính. Đối tượng nghiên cứu định lượng là phụ nữ có con dưới 1 tuổi. Nghiên cứu được thực hiện tại 32 xã của 8 tỉnh duyên hải Nam Trung bộ từ tháng 9/2013 đến tháng 3/2014. Tổng số có 907 phụ nữ có con dưới 1 tuổi tham gia trả lời đầy đủ phiếu hỏi định lượng. Ngoài ra, nghiên cứu cũng thực hiện 45 phỏng vấn sâu/thảo luận nhóm với các bên liên quan (cán bộ y tế, cán bộ quản lý, cộng đồng). Kết quả cho thấy mất cân bằng giới tính khi sinh tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có xu hướng tăng nhanh tại 5/8 tỉnh, các tỉnh còn lại có tỷ số giới tính khi sinh giảm rất chậm và vẫn ở mức cao. Hầu hết các phụ nữ biết trước giới tính của con trước khi sinh và nguồn thông tin cung cấp từ hệ thống y tế tư nhân. Nghiên cứu chỉ ra vai trò can thiệp của chính quyền trong tăng cường thực hiện Pháp lệnh dân số và nghị định 114/2006/ ND-CP về cấm chẩn đoán giới tính khi sinh tại các cơ sở y tế tư nhân. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cần nhấn mạnh tầm quan trọng của bình đẳng giới và thực hiện Luật bình đẳng giới tại tại cộng đồng.
Summary:
Imbalanced sex ratio at birth is a health problem in Vietnam in recent years. This study is conducted with the objective to find out the situation and some factors related to sex imbalances at birth in the 8 South Central Coast provinces of Vietnam. Cross-sectional was designed with mixed qualitative and quantitative methods. Target group is women who have children under age 1. The research is conducted at 32 communes of 8 South central coasted provinces in Vietnam from 9/2013 to 3/2014. Total 907 women who had child under 1 answered the questionnaire completely. Additionally, 45 interviews / group discussions with stakeholders (health workers, health managers and community members) were carried. The result showed imbalanced sex ratio at birth in the region tends to increased in 5 among 8 provinces. The sex ratio at birth of 3 remain provinces is slowly decreased. Almost women knew the sex of the baby before giving birth and the information of sex of the baby was from private health system. This study indicates the role government intervention in strengthening the implementation of Population Ordinance and Decree 114/2006/ ND-CP on prohibition of sex diagnosis by unltrasound at the private health system. Besides, IEC should be emphasized the importance of gender equality and the implementation of the Law on Gender Equality in the region.
Từ khóa:
Mất cân bằng giới tính, phụ nữ có con dưới 1 tuổi, duyên hải Nam Trung Bộ
Keywords:
Imbalance sex at birth , women with children under 1 year , South Central Coast provinces.
File nội dung:
O1512228.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Chúc mừng năm mới
Tạp chí Y học Dự phòng xin kính chúc Quý độc giả, Tác giả, các Chuyên gia bình quyệt và Ban Biên tập một năm mới Kỷ Hợi 2019 DỒI DÀO SỨC KHỎE, AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log