Thứ năm, 05/10/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng thiếu máu và một số yếu tố liên quan ở học sinh Trung học phổ thông tại huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang, năm 2021
Tình trạng dinh dưỡng ở học sinh trung học phổ thông tại một số huyện của tỉnh Sơn La, năm 2020
Một số đặc điểm dịch tễ các trường hợp mắc cúm tại Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020 - 2023
Trang: 179
Tập XXV, số 12 (172) 2015 Số 12+13 (172+173)

Thực trạng triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm của các trạm y tế xã năm 2014

Implementation of Prevention and Control of Non communicable diseases program at Commune health stations in 2014
Tác giả: Nguyễn Thị Thi Thơ, Lưu Phương Dung, Tạ Ngọc Hà, Phan Đăng Thân, Nguyễn Diệu Chi Mai, Lê Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Phương Liên, Nguyễn Tự Quyết, Trần Ngọc Phương Mai, Nguyễn Thanh Thuỷ, Phan Trọng Lân, Viên Quang Mai, Phạm Thọ Dược, Trần Như Dương
Tóm tắt:
Các bệnh không lây nhiễm như bệnh tim mạch, béo phì, đái tháo đường, ung thư và bệnh phổi tắc nghẽn là nhữngbệnh mạn tính mà khi mắc, người bệnh cần phải được quản lý, điều trị liên tục và lâu dàitại cộng đồng. Nghiên cứu mô tả cắt ngang, sử dụng phương pháp thu thập số liệu qua bộ câu hỏi được gửi qua đường bưu điện đến 116 trạm y tế xã/ phường/ thị trấn để mô tả thực trạng triển khai, nhân lực và cơ sở vật chất để triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm tại tuyến y tế cơ sở của các tỉnh, thành phố trên toàn quốc năm 2014. Kết quả cho thấy hiện nay hầu hết các trạm y tế xã đã tham gia vào các hoạt động phòng và chống bệnh không lây nhiễm ở các mức độ khác nhau. Các hoạt động chủ yếu liên quan đến phòng, chống bệnh đáo tháo đường và tăng huyết áp: 65,5% và 82,8% các trạm y tế xã thực hiện khám sàng lọc, và hơn 85% trạm y tế xã thực hiện tư vấn cho bệnh nhân, 80,0% và 50,0% trạm y tế xã quản lý, điều trị duy trì, > 85% xã thực hiện truyền thông, giáo dục sức khỏe. Các hoạt động liên quan đến phòng, chống ung thư và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính/hen phế quản hiện nay ít được triển khai tại tuyến xã. Các hoạt động phòng chống yếu tố nghiên cứu cũng đã được triển khai tại cộng đồng, công sở và trong trường học nhưng chưa đồng đều và được thực hiện riêng lẻ với từng yếu tố nghiên cứu. Số lượng cán bộ y tế tuyến xã được tập huấn về phòng, chống các bệnh không lây nhiễm còn thấp: 1,77 ± 1,07 cán bộ được tập huấn về phòng, chống tăng huyết áp, 1,52 ± 1,03 đối với bệnh đái tháo đường, rất ít cán bộ được đào tạo về phòng, chống ung thư và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Thực trạng thiếu thiết bị và thuốc thiết yếu cho hoạt động phòng và kiểm soát bệnh không lây nhiễm còn phổ biến, chỉ có 13,8% và 7,8% trạm y tế xã có trên 70% danh mục thiết bị và thuốc thiết yếu theo yêu cầu của Bộ Y tế. Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp những bằng chứng xác thực để xây dựng các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao năng lực của các trạm y tế xã/ phường/ thị trấn trong công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam
Summary:
Noncommunicable diseases (NCDs) such as cardiovascular disease, obesity, diabetes, cancer and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) are chronic diseases. When patients are diagnosed with these diseases, they need to be continously managed and treated for along at communities. A cross-sectional study using the postal questionnaires collected from 116 commune health stations(CHSs) was conducted to describe the current situation of implementation, the manpower and facilities of CHSs in the whole country in prevention and control activities of non communicable diseases (NCDs) in 2014. The study results showed that prevention and control of NCDs was implemented at the first level with different scale and level. Most activities focused on diabetes and hypertension, with 65.5% and 82.8% of CHSs implemented screening/ early detection, respectively; over 85% of CHSs implemented counselling for patients; 80.0% and 50.0% of CHSs managed and treated, respectively; and > 85% of CHSs carried out information, education and communication. Few activities related to prevention and control cancer and COPD were carried out at the first level. Activities in relation to prevention risk factors were conducted in communities and offices with different levels and severally implemented for each risk factor. Number of commune health staff trained in prevention and control of NCDs was low: 1,77 ± 1,07 staff trained in prevention and control of hypertension, 1,52 ± 1,03 staff trained in prevention and control of diabetes and few staff were trained in prevention and control of cancer and COPD.Theunavailability of were common problems of CHSs, only 13.8% and 7.8% of CHSs having over 70% of essential equipment and medicines required by Ministry of Health. The study results provide important information to help policy makers develop appropriate strategies to enhance the capacity of CHSs for prevention and control activities of NCDs in Vietnam.
Từ khóa:
Bệnh không lây nhiễm, yếu tố nguy cơ, trạm y tế, triển khai
Keywords:
Non-communicable diseases, risk factors, implementation, commune health station
File nội dung:
O1512179.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log