Thứ sáu, 20/04/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 18
Tập 27, số 3 2017

Tình trạng vitamin A ở bà mẹ sau sinh 6 tháng và một số yếu tố liên quan tại huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Vitamin A status of women postpartum at six months and some factors related in Phu Binh district, Thai Nguyen province
Tác giả: Nguyễn Song Tú, Trần Thúy Nga, Hoàng Văn Phương
Tóm tắt:
Sự thiếu hụt vitamin A có thể xảy ra trong thời gian trẻ bú mẹ đặc biệt trong giai đoạn 6 tháng đầu sau sinh. Nghiên cứu tiến hành xác định tình trạng vitamin A và tìm hiểu yếu tố liên quan tới tình trạng vitamin A trên 347 bà mẹ tại 8 xã của huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên năm 2011-2012. Kết quả cho thấy tỷ lệ thiếu vitamin A tiền lâm sàng là 2,8% ở ngưỡng nhẹ có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng, tỷ lệ nguy cơ VAD-TLS là 6,1%; vitamin A sữa mẹ thấp là 27,7% ở ngưỡng vừa có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng. Giá trị trung bình retinol huyết thanh là 1,57±0,49mol/L và vitamin A sữa mẹ là 1,66 ±0,92mol/L. Hàm lượng vitamin A huyết thanh ở bà mẹ sau sinh có liên quan đến trình độ học vấn của mẹ, hiểu biết về nguyên nhân thiếu vitamin A, số lần bú/ngày của trẻ, tình trạng thiếu máu, dự trữ sắt và dự trữ vitamin A trong gan của mẹ giai đoạn 6 tháng và tình trạng vitamin A của mẹ giai đoạn mang thai (p<0,05). Trình độ học vấn là yếu tố liên quan đến tình trạng vitamin A sữa mẹ thấp (p<0,05). Nghiên cứu khuyến nghị cần tiếp tục tăng cường công tác truyền thông giáo dục dinh dưỡng, ưu tiên đối tượng có trình độ học vấn thấp; cần tiếp tục giải pháp bổ sung vi chất dinh dưỡng cho phụ nữ giai đoạn mang thai và cho con bú.
Summary:
Vitamin A deficiency can occur during breastfeeding especially in the first 6-month period. Study was conducted in 347 women postpartum in the 6 months to determine vitamin A status and explored some factors related to vitamin A status of mothers at 8 communes of Phu Binh district, Thai Nguyen province in 2011-2012. The results showed that the prevalance of sub clinical vitamin A deficiency (Sub-VAD) was 2.8% at mild of public health significant problems and 6.1 % women were at risk of sub-VAD. The proportions with value below 1.05 mmol/L were 27.7% at six month, at moderate public health significant problems. Mean serum retinol was 1.57 ± 0,49 mmol/L and breast milk retinol was 1.66 ± 0,92 mmol/L. Serum retinol concentration was related to the mother’s level of education, knowledge of the causes of vitamin A and the feeding times/ days of infant, anemia deficiency, vitamin A low liver store and iron low store of women pospartum at 6-month and the vitamin A status of the mother during pregnancy (p <0.05). There were relationships between mother’s level of education to breast milk retinol status lower (p <0.05). Therefore, the research recommends to continue promoting nutrition education activities with priority on women low educational level and should continue micronutrient supplementation for women during pregnancy and lactation.
Từ khóa:
vitamin A huyết thanh, vitamin A sữa mẹ, yếu tố liên quan, bà mẹ sau sinh
Keywords:
serum retinol, breast milk retinol, related factors, women postpartum
File nội dung:
o170318.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log