Thứ hai, 22/01/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 18
Tập 27, số 3 2017

Tình trạng vitamin A ở bà mẹ sau sinh 6 tháng và một số yếu tố liên quan tại huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Vitamin A status of women postpartum at six months and some factors related in Phu Binh district, Thai Nguyen province
Tác giả: Nguyễn Song Tú, Trần Thúy Nga, Hoàng Văn Phương
Tóm tắt:
Sự thiếu hụt vitamin A có thể xảy ra trong thời gian trẻ bú mẹ đặc biệt trong giai đoạn 6 tháng đầu sau sinh. Nghiên cứu tiến hành xác định tình trạng vitamin A và tìm hiểu yếu tố liên quan tới tình trạng vitamin A trên 347 bà mẹ tại 8 xã của huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên năm 2011-2012. Kết quả cho thấy tỷ lệ thiếu vitamin A tiền lâm sàng là 2,8% ở ngưỡng nhẹ có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng, tỷ lệ nguy cơ VAD-TLS là 6,1%; vitamin A sữa mẹ thấp là 27,7% ở ngưỡng vừa có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng. Giá trị trung bình retinol huyết thanh là 1,57±0,49mol/L và vitamin A sữa mẹ là 1,66 ±0,92mol/L. Hàm lượng vitamin A huyết thanh ở bà mẹ sau sinh có liên quan đến trình độ học vấn của mẹ, hiểu biết về nguyên nhân thiếu vitamin A, số lần bú/ngày của trẻ, tình trạng thiếu máu, dự trữ sắt và dự trữ vitamin A trong gan của mẹ giai đoạn 6 tháng và tình trạng vitamin A của mẹ giai đoạn mang thai (p<0,05). Trình độ học vấn là yếu tố liên quan đến tình trạng vitamin A sữa mẹ thấp (p<0,05). Nghiên cứu khuyến nghị cần tiếp tục tăng cường công tác truyền thông giáo dục dinh dưỡng, ưu tiên đối tượng có trình độ học vấn thấp; cần tiếp tục giải pháp bổ sung vi chất dinh dưỡng cho phụ nữ giai đoạn mang thai và cho con bú.
Summary:
Vitamin A deficiency can occur during breastfeeding especially in the first 6-month period. Study was conducted in 347 women postpartum in the 6 months to determine vitamin A status and explored some factors related to vitamin A status of mothers at 8 communes of Phu Binh district, Thai Nguyen province in 2011-2012. The results showed that the prevalance of sub clinical vitamin A deficiency (Sub-VAD) was 2.8% at mild of public health significant problems and 6.1 % women were at risk of sub-VAD. The proportions with value below 1.05 mmol/L were 27.7% at six month, at moderate public health significant problems. Mean serum retinol was 1.57 ± 0,49 mmol/L and breast milk retinol was 1.66 ± 0,92 mmol/L. Serum retinol concentration was related to the mother’s level of education, knowledge of the causes of vitamin A and the feeding times/ days of infant, anemia deficiency, vitamin A low liver store and iron low store of women pospartum at 6-month and the vitamin A status of the mother during pregnancy (p <0.05). There were relationships between mother’s level of education to breast milk retinol status lower (p <0.05). Therefore, the research recommends to continue promoting nutrition education activities with priority on women low educational level and should continue micronutrient supplementation for women during pregnancy and lactation.
Từ khóa:
vitamin A huyết thanh, vitamin A sữa mẹ, yếu tố liên quan, bà mẹ sau sinh
Keywords:
serum retinol, breast milk retinol, related factors, women postpartum
File nội dung:
o170318.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập, Hội Y học Dự phòng Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc vào tháng 10 năm 2017 tại Đà Nẵng. Kính mời Quý đồng nghiệp đăng ký và nộp báo cáo trình bày tại Hội nghị. Các báo cáo được trình bày tại Hội nghị sẽ được lựa chọn để đăng trên Số Đặc Biệt của Tạp chí Y học Dự phòng năm 2017. (Chi tiết xin click vào hình)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log