Thứ ba, 26/06/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 32
Tập 27, số 3 2017

Tình trạng thiế u vi chất dinh dưỡng của học sinh tiểu học có nguy cơ bị suy dinh dưỡng thấp còi và thấ p cò i tại huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An năm 2013-2014

Micronutritient status of primary school children with high risk of stunting and stunting in Nghia Dan district, Nghe An province, 2013-2014
Tác giả: Bùi Thị Nhung, Lê Danh Tuyên, Cao Thị Thu Hương
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang với mục tiêu mô tả tình trạng vi chất dinh dưỡng (Hb, kẽm và vitamin A huyết thanh) và xác định tỷ lệ thiếu máu, thiếu kẽm và thiếu vitamin A ở học sinh tiểu học có nguy cơ bị suy dinh dưỡng thấp còi và thấp còi từ 6 đến 11 tuổi tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Có 208 học sinh có Z-scores chiều cao theo tuổi trong khoảng -3SD< HAZ-1SD tham gia nghiên cứu. Nồng độ Hb, kẽm và vitamin A huyết thanh được xác định lần lượt bằng phương pháp cyanmethemoglobin, phổ hấp thu nguyên tử và sắc ký lỏng hiệu năng cao. Khẩu phần được đánh giá bằng phương pháp hỏi ghi 24 giờ trong 3 ngày liên tục. Kết quả cho thấy có 70,2% học sinh tiểu học thiếu ít nhất một trong 3 vi chất trên. Tỷ lệ thiếu kẽm chiếm tỷ lệ cao nhất (62,7%), tiếp đến là thiếu máu (23,1%) và thiếu vitamin A (5,3%). Tỷ lệ thiếu 1 loại vi chất là 50% (trong đó có 42,8% thiếu kẽm), thiếu 2 loại là 19,7% và thiếu cả 3 loại là 0,5%. Học sinh tiểu học Nghĩa Đàn có khẩu phần kẽm, sắt và vitamin A còn thiếu so với nhu cầu khuyến nghị là 70,7%, 58,9% và 68,6%. Nghiên cứu này cho thấy học sinh tiểu học 6-11 tuổi có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi và thấp còi có tỷ lệ thiếu vi chất dinh dưỡng cao và thiếu nhiều loại vi chất phối hợp.
Summary:
A cross-sectional study aimed to describe the micronutritionent status (Hb, Zinc and vitamin A concentration) and deficient prevalence of anemia, Zinc and Vitamin A in primary school children with high risk of stunting and stunting aged 6-11 years in Nghia Dan district, Nghe An province. The participants included 208 children with Z-scores height to age from -3SD to -1SD. Hb, Zinc and vitamin A were measured by cyanmethemoglobin, atomic absorption spectroscopy and high - performance liquid chromatography methods, respectively. Dietary intake of children was identified using 24-h recall method in three consecutive days. The results showed that there were 70.2% of children not having at least one of the three micro-nutritions. Zinc deficiency prevalence was highest (62.7%), followed by aneamia (23.1%), and vitamin A deficiency (5.3%). The prevalences of only one, two, and three micronutrient deficiencies were 50% (in which Zinc deficiency occupied 42.8%), 19.7%, and 0.5%, respectively. Their dietary intake was insuffient in Zinc (70.7%), Iron (58.9%), and vitamin A (68.6%) as compared to the Recommended Dietary Allowance. The study indicated the deficient status of micro-nutrition with high prevalence and combined deficiency among Zinc, Hb, and vitamin A in primary school children with high risk of stunting and stunting aged 6-11 years in Nghia Dan district of Nghe An province.
Từ khóa:
Tình trạng vi chất dinh dưỡng, học sinh tiểu học, suy dinh dưỡng thấp còi.
Keywords:
Micronutrient status, primary school children, stunting
File nội dung:
o170332.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log