Thứ sáu, 20/04/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 51
Tập 27, số 3 2017

Tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 12 tháng tuổi và thực hành nuôi dưỡng trẻ của bà mẹ tại Vĩnh Phúc, Hải Dương, Nam Định

Nutritional status of children under 12 months of age and feeding practices of mothers in Vinh Phuc, Hai Duong and Nam Dinh provinces
Tác giả: Trần Thị Quỳnh Anh, Cao Thị Thu Hương, Bùi Thị Nhung
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 1.620 trẻ và bà mẹ có con < 12 tháng nhằm đánh giá tình trạng dinh dưỡng và thực hành nuôi dưỡng trẻ của bà mẹ tại 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Hải Dương và Nam Định. Kết quả cho thấy: giá trị trung bình về cân nặng theo tuổi và chiều cao theo tuổi của trẻ nằm dưới ngưỡng trung bình của tổ chức y tế tế giới. Tỷ lệ suy dinh dưỡng (SDD) nhẹ cân, thấp còi và gầy còm của trẻ < 12 tháng tuổi tương ứng là 6,5%, 7,7% và 3,0%; trong đó có tình trạng trẻ bị phối hợp các thể SDD: nhẹ cân và thấp còi (3,6%) và thấp còi và gầy còm (0,6%). Tỷ lệ trẻ thừa cân-béo phì chiếm 1,7%. Nhóm trẻ ≥ 6 tháng tuổi bị SDD nhẹ cân, thấp còi và gầy còm cao hơn có ý nghĩa thông kê so với nhóm trẻ < 6 tháng tuổi (p<0,001; p<0,05; p<0,001). Tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì chiếm 1,7%. Tỷ lệ trẻ bú sớm trong vòng giờ đầu (của trẻ < 12 tháng) là 34,5%. Trong số những trẻ < 6 tháng tuổi: tỷ lệ trẻ được bú mẹ hoàn toàn là 41,8%; tỷ lệ trẻ ăn thêm sữa công thức là 26,6% và ăn bổ sung là 23,4%. Tỷ lệ trẻ không được bú mẹ trong số những trẻ < 12 tháng là 4,1%.
Summary:
A cross-sectional study was conducted in 1,620 children less than 12 months of age and their mothers in Vinh Phuc, Hai Duong, Nam Dinh province. The result showed that: prevalence of underweight, stunting and wasting among children less than 12 months of age accunted for 6.5%; 7.7% and 3.0%, respectively; there was combining underweight and stunting (3.6%) and stunting combined with wasting (0.6%). Prevalence of children suffered from overweight and obesity was 1.7%. The children ≥ 6 months of age had significantly higher prevalence of underweight, stunting, wasting as compared to the children under 6 months (p<0.001; p<0.05; p<0.001). Prevalence of children suffered from overweight-obesity was 1.7%. Mothers had children < 12 months fed their breastmilk for the children within 1 hour after delivering accounted for 34.5%. Among children under 6 months, the prevalence of children fed exclusive breastmilk was 41.8%; prevalence of children fed formula milk was 26,6% and fed complementary food was 23.4%. The prevalence of children who
Từ khóa:
trẻ nhỏ, bú mẹ, dinh dưỡng
Keywords:
Children < 12 months, breast-feeding, nutritional status
File nội dung:
o170351.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log