Thứ sáu, 20/04/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 87
Tập 27, số 3 2017

Ứng dụng kỹ thuật multiplex RT- PCR xác định vi rút dengue trên muỗi tại Hà Nội, năm 2015

Application of multiplex RT- PCR technique for detection of dengue viruses from mosquitoes collected in Hanoi, 2015
Tác giả: Nguyễn Thị Kiều Anh, Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Vũ Phong, Nguyễn Văn Soái, Vũ Văn Thành, Nguyễn Nhật Cảm
Tóm tắt:
Tại Hà Nội, bệnh sốt xuất huyết dengue (SXHD) được coi là bệnh lưu hành địa phương, mỗi năm có tới hàng nghìn ca mắc tại 30/30 quận huyện với hàng nghìn ổ dịch. Vì vậy, việc giám sát véc-tơ và xác định sớm vi rút dengue (DV) ở muỗi sẽ giúp cho việc chủ động phòng chống dịch hiệu quả. Mục tiêu: (1) Xác nhận quy trình multiplex RT – PCR phát hiện ARN của DV trên muỗi Aedes aegypti; (2) Áp dụng kỹ thuật multiplex RT – PCR phát hiện ARN của vi rút dengue trên muỗi Aedes aegypti thu thập tại Hà Nội, năm 2015. Việc xác nhận quy trình multiplex RT – PCR phát hiện ARN củaDV trên muỗi Aedes aegyptiđược thực hiện chủ yếu là tối ưu hóa quy trình tách chiết ARN từ muỗi. Thử nghiệm tách chiết ARN từ muỗi đã được tiến hành trên muỗi gây nhiễm DV nhân tạo bằng cách cho muỗi hút máu cừu trộn với chủng DV (4 týp) với các bộ sinh phẩm tách chiết và hạt bead kích thước khác nhau. Kết quả cho thấy, sử dụng bộ sinh phẩm tách chiết ARN của Qiagen, với hạt bead kích thước 0,5mm và máy nghiền beadbitter cho kết quả tách chiết tối ưu nhất. Chưa phát hiện được cá thể muỗi Aedes aegypti nào mang DV trong tổng số 247 muỗi cái thu thập tại 28 ổ dịch trên địa bàn Hà Nội, 2015 bằng kỹ thuật Multiplex RT - PCR.
Summary:
In Hanoi, dengue heamorrhagic fever (DHF) is endemic, occuring in 30/30 districts with thoudsands cases, outbreaks per year. Therefore, the surveillance and determination of dengue viruses in the vectors will help to effectively intervent and control the disease. The purpose of this study is to verify multiplex RT - PCR technique for determination of dengue virus RNA in mosquitoes, andto apply the multiplex RT - PCR technique to detect the RNA of dengue viruses from Aedes aegypti mosquitoes collected in Hanoi, 2015. The verification of multiplex RT - PCR for identification of dengues virus in mosquitoes was mainly based on the optimization of RNA extraction from Aedes aegypti mosquitoes. The expirements to extract RNA from mosquitoes were performed with different RNA extraction kits and bead diameters by using artificial dengue infected mosquitoes which were withdrawn sheep blood mixed with four different types of dengue viruses; mosquitoes addded dengues viruses and dengues viruse strains. The results showed that the optimized kit and bead diametter for RNA extraction from mosquitoes is Qiagen kit and 0,5mm diametter of the bead. Among 247 collected Aedes aegypti from 28 outbreaks in Hanoi, 2015, dengue virus was notdetected by multiplex RT - PCR.
Từ khóa:
Vi rút dengue, multiplex RT - PCR, muỗi
Keywords:
dengues viruses,multiplex RT - PCR, mosquitoes
File nội dung:
o170387.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log