Thứ ba, 26/06/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 97
Tập 27, số 3 2017

Hiệu quả dự phòng nhiễm khuẩn phổi phế quản ở bệnh nhân thở máy bằng phương pháp hút đờm kín kết hợp bơm rửa dung dịch Decasan

Effectiveness of closed endotracheal suctioning in combination with Decasan lavage in respiratory infection prevention
Tác giả: Trần Đắc Tiệp, Đỗ Minh Thái
Tóm tắt:
Đánh giá hiệu quả dự phòng nhiễm khuẩn phổi, phế quản ở bệnh nhân thở máy bằng phương pháp hút đờm kín kết hợp bơm rửa phế quản băng dung dịch decasan. Phương pháp nghiên cứu tiến cứu, mô tả, so sánh 30 bệnh nhân được hút đờm kín kết hợp rửa phế quản bằng dung dịch decasan với 30 bệnh nhân được hút đờm hở, rửa phế quản bằng dung dịch natri clorid 0,9% tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa 12/2014 đến 8/2015. Kết quả: Nhóm hút đờm kín kết hợp bơm rửa phế quản bằng dung dịch decasan có tỷ lệ nhiễm khuẩn (50%) và viêm phổi (6,67%) giảm hơn có ý nghĩa thống kê với nhóm hút đờm hở (nhiễm khuẩn 76,67%, viêm phổi 26,7%) với p<0,05. Thời gian thở máy (6,3 ± 1,6 ngày), thời gian nằm điều trị tại khoa Hồi sức tích cực (9,526,21 ngày) của nhóm hút đờm kín kết hợp bơm rửa phế quản bằng dung dịch decasan giảm hơn có ý nghĩa thống kê với nhóm hút đờm hở (thở máy 7,5 ± 2,5 ngày; điều trị 12,364,1 ngày) với p<0,05. Kết luận: phương pháp hút đờm kín kết hợp bơm rửa phế quản bằng dung dịch decasan có hiệu quả tốt trong dự phòng nhiễm khuẩn phổi phế quản ở bệnh nhân thở máy.
Summary:
Evaluating the effectiveness of respiratory infection prevention in the patients with mechanical ventilation of closed endotracheal suctioning combined with decasan lavage. Method adescriptive, prospective study was conducted comparing 30 patients with closed suctioning combined with decasan endotracheal lavage and 30 patients with open suctioning combined with saline lavage in ICU of Thanh Hoa General hospital from 12/2014 to 8/2015. Results: The proportion of infection and pneumonia in the former group was 50% and 6.67% respectively, a statistically significant decrease compared with the latter group (76.67% of infection, 26.7% of pneumonia), p<0.05. In the former group, time ventilator was 6.3 ± 1.6 days, length of ICU stay was 9.52±6.21 days, a statistically significant decrease compared with the latter group (time ventilator 7.5 ± 2.5 days, length of ICU stay 12.36±4.1 days) p<0.05. Conclusion: Closed endotracheal suctioning combined with decasan lavage had effective results in respiratory infection prevention in the patients with mechanical ventilation.
Từ khóa:
Thở máy, viêm phổi, viêm phế quản, decasan.
Keywords:
ventilator, pneumonia, bronchitis, decasan.
File nội dung:
o170397.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log