Thứ ba, 26/06/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 104
Tập 27, số 3 2017

Đặc điểm hội chứng chuyển hóa và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân trung cao tại tỉnh Kon Tum

Characteristics of metabolic syndrome and its related factors of senior managers in Kon Tum province
Tác giả: Lê Hữu Lợi, Nguyễn Văn Sang, Võ Thị Ngọc Thúy, Lê Đình Vĩnh Phúc, Huỳnh Hồng Quang
Tóm tắt:
Hội chứng chuyển hóa (HCCH) làm gia tăng các nguy cơ bệnh tim mạch, bệnh mạch máu não...đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như tính mạng mọi người trong cộng đồng. Nghiên cứu đặc điểm HCCH và một số yếu tố liên quan ở 95 bệnh nhân là cán bộ trung cao thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại tỉnh Kon Tum có tỷ lệ là 27,36%, nam cao hơn nữ. Tỷ lệ các thành phần trong HCCH là: THA 80,77%, Tăng trigliceride 80,77%, giảm HDL_C 30,76%, tăng glucose 65,38%, tỷ lệ HCCH với 3 thành phần là 38,46%, 4 thành phần là 50%, 5 thành phần là 11,54%. Tỷ lệ HCCH ở bệnh nhân ≥ 60 tuổi là 46,15%, tỷ lệ HCCH ở bệnh nhân <60 tuổi là 53,84%, tỷ lệ tăng huyết áp (THA) ở bệnh nhân mắc HCCH là 65,38%, tỷ lệ không THA ở bệnh nhân mắc HCCH là 34,62%. Khác biệt về vòng bụng và tuổi giữa bệnh nhân mắc HCCH và không mắc HCCH không có ý nghĩa thống kê. Khác biệt về huyết áp tâm thu (HATT), huyết áp tâm trương (HATTr), glucose, trigliceride, HDL_C giữa bệnh nhân mắc HCCH và không mắc HCCH có ý nghĩa thống kê. Tương quan thuận giữa tuổi và trị số glucose máu ở bệnh nhân mắc HCCH, vòng bụng là yếu tố độc lập liên quan đến hội chứng chuyển hóa ở bệnh nhân trung cao. Tỷ lệ mắc HCCH ở bệnh nhân trung cao do Ban thường vụ tỉnh ủy Kon Tum quản lý là 27,36%. Tỷ lệ rối loạn các thành phần của HCCH chủ yếu rối loạn 3 và 4 thành phần. Có sự tương quan thuận giữa độ tuổi và nồng độ glucose máu (r = 0,4), vòng bụng có ảnh hưởng đến HCCH (OR = 1,63, khoảng tin cậy 95%: 1,3 – 2,0, p<0,01).
Summary:
Metabolic syndrome (MetS) is risk factor of cardiovascular diseases, cerebrovascular diseases... MetS threatens serious people ‘s health. We studied characteristics of MetS and its releated factors to senior managers, the results show that the prevalence of MetS was 27.36%, the prevalence of the compnents in Mets was: hypertension 80.77%, hypertrigliceridemia 80.77%, low HDL cholesterol 30.76%, hyperglicemia 65.38%. The prevalence of components of Mets: 3 components 38.46%, 4 components 50%, 5 components 11.54%. The prevalence of MetS in senior managers up to 60 was 46.15%, the prevalence of MetS in senior managers less than 60 was 53.84%, the prevalence of MetS in senior managers with hypertension was 65.38%, the prevalence of MetS in senior managers without hypertension was 34.62%. The difference of mean waist circumference and mean age value between MetS patients and non MetS patiens was not statistical significance. The difference of blood pressure, mean glucose, trigliceride, HDL_C concentration between MetS patients and non MetS patients was statistical significance. There was relative correlation of mean age and glucose concentration in MetS patients. Waist circumference was the independent factor associated with MetS. The prevalence of MetS in senior managers was 27.36%, the prevalence of Mets essentially 3 components and 4 components. There was relative correlation of mean age and glucose concentration. Waist circumference was the independent factor associated with MetS (OR = 1.63, 95% CI: 1.3 – 2.0, p<0.01).
Từ khóa:
Hội chứng chuyển hóa (MetS), cán bộ trung cao, thành phần hội chứng chuyển hóa.
Keywords:
Metabolic Syndrome (MetS), Senior Manager, components of MetS
File nội dung:
o1703104.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log