Thứ tư, 24/01/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 147
Tập 27, số 3 2017

Thực trạng mắc bệnh bàng quang tăng hoạt ở người từ 40 tuổi trở lên tại Hà Nam năm 2016

Overactive bladder in adults aged over 40 in Ha Nam province in 2016
Tác giả: Nguyễn Thị Thủy Nguyên, Đỗ Đào Vũ, Nguyễn Đăng Vững
Tóm tắt:
Xác định tỷ lệ mắc và phân bố bệnh bàng quang tăng hoạt (OAB) của người từ 40 tuổi trở lên tại Duy Tiên tỉnh Hà Nam năm 2016. Nghiên cứu mô tả 769 người đủ tiêu chuẩn lựa chọn. Kết quả cho thấy tỷ lệ mắc OAB ở nam giới là 10,08% (OAB khô 6,6%, OAB ướt 4,2%), nữ giới là 19,2% (OAB khô 11,7%, OAB ướt là 7,5%).Về triệu chứng OAB, Triệu chứng tiểu gấp từ mức một lần trở lên trong ngày nhóm bệnh nhân nam chiếm 1,73% (trên 60 tuổi chiếm 1,03%, từ 60 tuổi trở xuống là 0,7%) và nữ với 6,25% (trên 55 chiếm 4,38%, từ 55 tuổi trở xuống là 1,87%). Triệu chứng đi tiểu nhiều lần nhóm nam giới 10,38% (trên 60 tuổi là 3,8%, từ 60 tuổi trở xuống là 6,57%) và nữ có 11,25% (trên 55 là 7,29%, từ 55 tuổi trở xuống là 3,96%). Triệu chứng tiểu đêm từ 2 lần trở lên nam giới có 2,49% (trên 60 tuổi là 1,45%, từ 60 tuổi trở xuống là 1,04%), ở nữ là 2,34% (trên 55 tuổi là 1,67, từ 55 tuổi trở xuống là 0,67%). Són tiểu từ 1 lần trở lên trong ngày nam giới có 1,04% và nữ giới là 1,87%.
Summary:
To identify the rate and distribution of overactive bladder (OAB) in adults aged over 40 in Duy Tien, Ha Nam in 2016. A descriptive cross sectional study on 769 patients meeting selection requirement. Findings show that the rate of OAB in male patients is 10.08% (dry OAB is 6.6% and wet OAB 4.2%), the rate of female OAB patients is 19.2% (dry OAB accounts for 11.7% and wet OAB 7.5%). In terms of OAB symptoms, urgency at level one episode per day and above was seen in 1.73% of male patients (over 60 years old takes up 1.03%, and under 60 years old 0.7%) and in 6.25% of female patients (over 55 years old takes up 4.38% and under 55 years old 1.87%). Urinary frequency was observed in 10.38% of male patients (over 60 years old makes 3.8%, and under 60 years old is 6.57%) and in 11.25% of female patients (over 55 years old makes 7.29% and under 55 years old is 3.96%). 2.49% of male patients experienced nocturia of from 2 times per day and above (over 60 years old accounts for 1.45%, and under 60 years old is 1.04%); 2.34% of female patients underwent the symptom (over 55 years old accounts for 1.67% and under 55 years old is 0.67%). Leakage of 1 time per day and above was witnessed in 1.04% of male patients and 1.87% of female patients.
Từ khóa:
Bàng quang tăng hoạt, OAB, Hà Nam
Keywords:
Overactive bladder, OAB, Ha Nam
File nội dung:
o1703147.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập, Hội Y học Dự phòng Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc vào tháng 10 năm 2017 tại Đà Nẵng. Kính mời Quý đồng nghiệp đăng ký và nộp báo cáo trình bày tại Hội nghị. Các báo cáo được trình bày tại Hội nghị sẽ được lựa chọn để đăng trên Số Đặc Biệt của Tạp chí Y học Dự phòng năm 2017. (Chi tiết xin click vào hình)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log