Thứ sáu, 20/04/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 154
Tập 27, số 3 2017

Đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh nội trú về chất lượng dịch vụ y tế tại khoa điều trị theo yêu cầu bệnh viện Phụ Sản Trung ương năm 2016

Assessing the satisfaction of inpatients about quality of services in demand department of National Hospital of Obstetrics and Gynecology in 2016
Tác giả: Vũ Văn Du, Nguyễn Bá Thiết
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang về sự hài lòng của người bệnh nội trú về chất lượng dịch vụ y tế tại Khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2016. Kết quả cho thấy: Tỷ lệ hài lòng chung là 91 % trong đó: 93,4% bệnh nhân hài lòng về kết quả điều trị sau thời gian nằm viện, chỉ 88% hài lòng khi giao tiếp và tương tác với nhân viên y tế và 89,2% hài lòng về cơ sở vật chất trong khoa. 92 % bệnh nhân hài lòng về thời gian tiếp cận dịch vụ y tế, tuy nhiên trong đó chỉ có 81,2% là hài lòng với thời gian chờ làm thủ tục ra viện. Qua kết quả nghiên cứu chúng tôi nhận thấy: Cần khắc phục những thiếu sót về tinh thần thái độ phục vụ bằng cách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng giao tiếp cho cán bộ nhân viên trong khoa. Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng, trang thiết bị tại khoa đảm bảo vệ sinh, an toàn. Đề ra những giải pháp phối hợp giữa khoa lâm sàng và các phòng chức năng để làm giảm thời gian làm thủ tục ra viện cho bệnh nhân.
Summary:
A cross-sectional study aims to avaluate the inpatients’ satisfaction on the quality of services in National hospital of obstetrics and gynecology in 2016. The results showed that the proportion of patients who reported overall satisfaction is 91% in which 93.4% of patients satisfied with treatment results after the period of hospitalization, only 88% satisfied with communication between them and professional staff, 89.2% satisfied with the infrastructure of the departement. The result of the study showed that the need to improve communication skills for employees in the department when communicate with patients by training provision. Furthermore, investment to upgrade infrastructure facilities and equipment at the Department of hygiene, cleanliness and safety is essential to strengthen the quality of caring service. Better mechanism of collaboration between clinical departments and functional departments to shorten the waiting time for discharged procedure for patients would be a sollution for enhance the quality of service in this hospital.
Từ khóa:
Sự hài lòng, bệnh nhân nội trú, khoa điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện phụ sản trung ương.
Keywords:
satisfaction inpatient, caring service quality, demand department, national hospital of obstetrics and gynecology.
File nội dung:
o1703154.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log