Thứ tư, 24/01/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 169
Tập 27, số 3 2017

Đặc điểm tai nạn thương tích của người cao tuổi mắc hội chứng/bệnh Parkinson tại một số quận của Hà Nội năm 2011

Characteristics of injuries among the elderly with Parkinson syndrome/disease in some districts of Hanoi in 2011
Tác giả: Trần Văn Chung, Lê Anh Tuấn, Lương Thúy Hiền, Nguyễn Ngô Quang
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang có kết hợp phân tích về tình hình tại nạn thương tích của 124 người cao tuổi mắc hội chứng/bệnh Parkinson và 249 người cao tuổi không mắc bệnh làm đối chứng tại 14 phường thuộc 7 quận của thành phố Hà Nội, từ12/2010 - 5/2011. Kết quả cho thấy: Tỷ lệ người cao tuổi mắc hội chứng/bệnh Parkinson bị tai nạn thương tích cao hơn nhóm chứng (47,6% so với 8%), sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Nguyên nhân bị tai nạn thương tích do ngã với 92,4%. Tỷ lệ người cao tuổi mắc hội chứng/bệnh Parkinson có tần xuất ngã nhiều cao hơn nhóm đối chứng (23,2% so với 0%), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Tỷ lệ tại nạn gây ra tổn thương ở tay, chân và ngực bụng lưng ở nhóm bệnh lần lượt là 61%, 49,2% và 37,3%, cao hơn so với nhóm người cao tuổi không mắc bệnh với tỷ lệ lần lượt là 20%, 10% và 0%, sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê với p<0,01. Cần có sự quan tâm nhiều hơn nữa tới tình trạng tai nạn thương tích của người cao tuổi mắc bệnh Parkinson trong sinh hoạt, luyện tập, để đảm bảo chất lượng cuộc sống cho nhóm người rất dễ bị tổn thương này trong xã hội.
Summary:
A cross-sectional study was performed on 124 elderly with Parkinson syndrome/disease and 249 control cases in 14 wards of 7 districst of Hanoi from 12/2010 - 5/2011, to investigate their injury characteristics. The results showed that the proportion of injury among the elderly with Parkinson syndrome/disease was higher than the control group (47,6% and 8%, respectively), significant differences with p <0.05. The causes injuries was 92,4%. The proportion of fall when self-moving was higher in case group than in control group (62.5% and 57.6%), with p < 0.05. The proportion of the elderly with fall frequency of more than once per day was higher among those with Parkinson syndrome/disease than the control group (23,2% and 0%, respectively), with p<0.05. The proportion of injuries in arms, legs and chest/abdomen/ lower abdoment were higher in case group than in control group (61%, 49,2%, 37,3% and 20%, 10%, 0%, respectively) with p<0.05.
Từ khóa:
Bệnh Parkinson; người cao tuổi; tai nạn thương tích; Hà Nội
Keywords:
Parkinson, elderly, injury, Hanoi
File nội dung:
o1703169.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập, Hội Y học Dự phòng Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc vào tháng 10 năm 2017 tại Đà Nẵng. Kính mời Quý đồng nghiệp đăng ký và nộp báo cáo trình bày tại Hội nghị. Các báo cáo được trình bày tại Hội nghị sẽ được lựa chọn để đăng trên Số Đặc Biệt của Tạp chí Y học Dự phòng năm 2017. (Chi tiết xin click vào hình)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log