Thứ sáu, 20/04/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 176
Tập 27, số 3 2017

Mức độ rối loạn vận động và một số triệu chứng hay gặp ở người cao tuổi mắc hội chứng/bệnh Parkinson tại 7 quận của thành phố Hà Nội

Some activity disorders and common symptoms of the elderly with Parkinson syndrome/disease in 7 districts of Hanoi
Tác giả: Trần Văn Chung, Lê Anh Tuấn, Lương Thúy Hiền, Nguyễn Ngô Quang
Tóm tắt:
Nghiên cứu trên 124 người cao tuổi mắc hội chứng/bệnh Parkinson tại 14 phường thuộc 7 quận của thành phố Hà Nội năm 2010-2011 để tìm hiểu về mức độ rối loạn vận động và một số triệu chứng hay gặp. Kết quả cho thấy: 99,2% người bệnh có rối loạn vận động, trong đó mức độ nhẹ là 65,0%, mức độ trung bình là 22,8%, mức độ nặng 6,5%, mức độ rất nặng 4,9%; Có 72,6% người bệnh có rối loạn tâm thần trong đó có 11,1% có trầm cảm, 5,6% hoang tưởng; Có run là 94%; tăng trương lực cơ là 69,4%; giảm vận động là 76,6%; Có 68,5% người bệnh có rối loạn tâm thần, hành vi sắc khí, trong đó mức độ nhẹ (49,2%), mức độ trung bình (11,3%), mức độ nặng (4%), mức độ rất nặng (4%); Có 57,3% người bệnh có suy giảm nhận thức, trong đó mức độ nhẹ la 31,5%, mức độ vừa là 17,7% và mức độ nặng 8,1%; 100% người bệnh có rối loạn sinh hoạt hàng ngày, trong đó mức độ nhẹ là 61,8%, mức độ trung bình là 26%, mức độ nặng là 8,9%, mức độ rất nặng 3,3%.
Summary:
We investigated on 124 elderly with Parkinson syndrome/disease in 14 wards of 7 districts of Ha Noi. The results showed that: Almost entirely (99.2%) of patients demonstrated activity disorders, including mild level (65.0%), moderate level (22.8%), severe level (6.5%), and very severe level (4.9%); There were 72.6% of patients with mental disorders including 11.1% having depression, 5.6% paranoid. There were 94% shake, 69.4% hypertonia and 76.6% decrese activities. There were 68.5% of elderly acquiring mental, behavioral and mood affective disorders, including mild level (49.2%), moderate level (11.3%), severe level (4.0%), and very severe level (4.0%); There was 57.3% of the elderly patients with cognitive impairment including mild level (31.5%), moderate level (17.7%), and severe level (8.1%); there was 100% of the elderly patients daily activities disorders, including mild level (61.8%), moderate level (26%), and severe level (8.9%) and very severe level (3.3%).
Từ khóa:
Parkinson, người cao tuổi, thương tích, Hà Nội
Keywords:
Parkinson, elderly, injury, Hanoi
File nội dung:
o1703176.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log