Thứ tư, 24/01/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 176
Tập 27, số 3 2017

Mức độ rối loạn vận động và một số triệu chứng hay gặp ở người cao tuổi mắc hội chứng/bệnh Parkinson tại 7 quận của thành phố Hà Nội

Some activity disorders and common symptoms of the elderly with Parkinson syndrome/disease in 7 districts of Hanoi
Tác giả: Trần Văn Chung, Lê Anh Tuấn, Lương Thúy Hiền, Nguyễn Ngô Quang
Tóm tắt:
Nghiên cứu trên 124 người cao tuổi mắc hội chứng/bệnh Parkinson tại 14 phường thuộc 7 quận của thành phố Hà Nội năm 2010-2011 để tìm hiểu về mức độ rối loạn vận động và một số triệu chứng hay gặp. Kết quả cho thấy: 99,2% người bệnh có rối loạn vận động, trong đó mức độ nhẹ là 65,0%, mức độ trung bình là 22,8%, mức độ nặng 6,5%, mức độ rất nặng 4,9%; Có 72,6% người bệnh có rối loạn tâm thần trong đó có 11,1% có trầm cảm, 5,6% hoang tưởng; Có run là 94%; tăng trương lực cơ là 69,4%; giảm vận động là 76,6%; Có 68,5% người bệnh có rối loạn tâm thần, hành vi sắc khí, trong đó mức độ nhẹ (49,2%), mức độ trung bình (11,3%), mức độ nặng (4%), mức độ rất nặng (4%); Có 57,3% người bệnh có suy giảm nhận thức, trong đó mức độ nhẹ la 31,5%, mức độ vừa là 17,7% và mức độ nặng 8,1%; 100% người bệnh có rối loạn sinh hoạt hàng ngày, trong đó mức độ nhẹ là 61,8%, mức độ trung bình là 26%, mức độ nặng là 8,9%, mức độ rất nặng 3,3%.
Summary:
We investigated on 124 elderly with Parkinson syndrome/disease in 14 wards of 7 districts of Ha Noi. The results showed that: Almost entirely (99.2%) of patients demonstrated activity disorders, including mild level (65.0%), moderate level (22.8%), severe level (6.5%), and very severe level (4.9%); There were 72.6% of patients with mental disorders including 11.1% having depression, 5.6% paranoid. There were 94% shake, 69.4% hypertonia and 76.6% decrese activities. There were 68.5% of elderly acquiring mental, behavioral and mood affective disorders, including mild level (49.2%), moderate level (11.3%), severe level (4.0%), and very severe level (4.0%); There was 57.3% of the elderly patients with cognitive impairment including mild level (31.5%), moderate level (17.7%), and severe level (8.1%); there was 100% of the elderly patients daily activities disorders, including mild level (61.8%), moderate level (26%), and severe level (8.9%) and very severe level (3.3%).
Từ khóa:
Parkinson, người cao tuổi, thương tích, Hà Nội
Keywords:
Parkinson, elderly, injury, Hanoi
File nội dung:
o1703176.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập, Hội Y học Dự phòng Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc vào tháng 10 năm 2017 tại Đà Nẵng. Kính mời Quý đồng nghiệp đăng ký và nộp báo cáo trình bày tại Hội nghị. Các báo cáo được trình bày tại Hội nghị sẽ được lựa chọn để đăng trên Số Đặc Biệt của Tạp chí Y học Dự phòng năm 2017. (Chi tiết xin click vào hình)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log