Thứ sáu, 20/04/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 182
Tập 27, số 3 2017

Hàm lượng dioxin nền trong máu người theo đặc trưng ô nhiễm tại một số vùng của Việt Nam giai đoạn 2013 - 2016

Levels of dioxin background in the blood by specification of pollution in several region of Vietnam
Tác giả: Vũ Tùng Sơn, Đoàn Huy Hậu,Vũ Chiến Thắng, Hà Thế Tấn, Phạm Ngọc Hùng
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 108 mẫu máu gộp từ 2.039 mẫu máu đơn nhằm xác định hàm lượng dioxin nền trong máu người theo đặc trưng ô nhiễm dioxin ở một số vùng ở hai miền Nam vàBắc của Việt Nam. Kết quả cho thấy:hàm lượng độc dioxin trung bình chung trong máu người là 9,21 pg/g mỡ; ở khu vực miền Nam là 10,34 pg/g mỡ cao hơn so với khu vực miền Bắc (6,94 pg/g mỡ), với p < 0,05. Hàm lượng độc dioxin trung bình khu vực có nguy cơ ô nhiễm dioxin ở cả hai miền Nam và Bắc là 9,26 pg/g mỡ cao hơn so với khu vực không có nguy cơ ô nhiễm dioxin là 8,24 pg/g mỡ, với p < 0,05. Hàm lượng độc dioxin trung bình của nhóm tuổi sinh năm 1972 – 1976 là 10,73 pg/g mỡ, nhóm tuổi sinh năm 1990 – 1995 là 8,47 pg/g mỡ. Nghiên cứu này đã cho thấy hàm lượng độc dioxin trong máu người sống ở khu vực miền Nam cao hơn miền Bắc.
Summary:
A cross-sectional study on 108 pulled serums from 2.039 serum specimens to evaluate levels of dioxin background in blood by dioxincontaminated situation in both South and North of Vietnam. The result showed that: the average TEQ content in blood of the south of Viet Nam was 10.34 pg/g fat higher than the north of Viet Nam 6.94 pg/g fat with p < 0.05. The average TEQ content at contaminated region 9.26 pg/g fat higher than the non-contaminate region 8.24 pg/g fat with p < 0.05. The average TEQ content 1972 - 1976 was 10.73 pg/g fat; 1990 - 1995 was 8.47 pg/g fat.In conclusion, Dioxin (TEQ) levels in the blood of people living in the South were higher than in the North, and those living in dioxin-contaminated areas had higher levels of dioxin in the blood than in the non-contaminated area.
Từ khóa:
dioxin, ô nhiễm, máu người.
Keywords:
dioxin, TEQ, human blood
File nội dung:
o1703182.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log