Thứ sáu, 20/04/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 187
Tập 27, số 3 2017

Một số yếu tố nghề nghiệp liên quan đến đau thắt lưng ở nhân viên điều dưỡng của bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2016

Occupational factors related to low back pain among nurses at Vietnam - Germany Hospital in 2016
Tác giả: Hoàng Thị Liên, Lương Mai Anh, Nguyễn Ngọc Bích
Tóm tắt:
Nghiên cứu tìm hiểu một số yếu tố nghề nghiệp liên quan đến đau thắt lưng (khi đã loại trừ nguyên nhân sinh lý/bệnh lý/chấn thương/dùng thuốc) ở 383 điều dưỡng bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2016 sử dụng thiết kế điều tra mô tả cắt ngang và thu thập dữ liệu thông qua bảng hỏi tự điền. Kết quả nghiên cứu cho thấy: tập thể dục 6-7 ngày/tuần, làm việc gồm giờ hành chính và trực đêm, tần suất trực đêm < 4 ngày, bê vật nặng >10kg, nâng nhấc vận chuyển bệnh nhân, số lượng bệnh nhân phục vụ trong ngày và ở mỗi tư thế (di chuyển bệnh nhân bằng cáng, bằng tay: giữa giường và ghế, xung quanh giường), tư thế cúi, lo sợ mất việc làm, hỗ trợ đồng nghiệp, sự công nhận, căng thẳng trong công việc và thực hành phòng đau thắt lung (ĐTL) là các yếu tố nghề nghiệp liên quan đến đau thắt lưng ở điều dưỡng viên.
Summary:
The research focuses on occupational factors associated with low back pain (when physiological/pathological/traumatic/drug use were excluded) in 383 nurses at Vietnam-Germany Hospitalin 2016. It uses cross-sectional design and collectsdata through self-filled questionnaires. Factors that have been found to be related to low back pain in nurses at the hospital include: 6-7 days ofexercise/ week, working time including office hours and night duty hours, night shift recurrence interval <4 days, heavy lifting (more than 10kg), lifting and transporting patient, the number of patients served during the day and at every posture (moving patients by stretcher, by hand, between bed and chair, around bed), bowingposture, fear of job loss, assisting co-workers, recognition, work-related stress, and the practice of low back pain prevention.
Từ khóa:
Đau thắt lưng, điều dưỡng, Bệnh viện Việt Đức
Keywords:
Low back pain, nursing, Vietnam -Germany Hospital
File nội dung:
o1703187.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log