Thứ ba, 26/06/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 214
Tập 27, số 3 2017

Sự hài lòng đối với công việc của bác sỹ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên và một số yếu tố liên quan năm 2015

Job satisfaction of medical doctors working at the provincial general hospital of Hung Yen province and associated factors in 2015
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Thu, Vũ Minh Tuấn
Tóm tắt:
Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên hiện có tổng số cán bộ viên chức là 648 người, trong đó có 144 bác sỹ; số giường bệnh kế hoạch là 500 giường bệnh, thực kê là 650 giường vào năm 2014. Cơ sở vật chất của bệnh viện chưa được bố trí hợp lý, trang thiết bị tuy đã đầu tư nâng cấp nhưng vẫn còn thiếu, nhất là các thiết bị y tế hiện đại. Hiện tại bệnh viện đang đứng trư ớc thực trạng thiếu hụt về nhân lực và tình hình chuyển công tác của nhân lực có trình độ cao trong vòng 5 năm trở lại đây. Câu hỏi đặt ra cho Ban giám đốc là làm thế nào để duy trì đội ngũ nhân lực và tăng cường sự hài lòng của nhân viên đối với công việc. Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 116 bác sỹ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên vào năm 2015 nhằm mô tả sự hài lòng của bác sỹ đối với công việc. Kết quả cho thấy 33,6% bác sỹ hài lòng với công việc hiện tại. Các yếu tố liên quan đến sự hài lòng đối với công việc bao gồm: tuổi, tình trạng hôn nhân, là người thu nhập chính, trình độ, chức vụ, thâm niên và cơ hội đào tạo trong vòng một năm. Tuổi, tình trạng hôn nhân, là người thu nhập chính, trình độ chuyên môn, vị trí công tác, thâm niên, và cơ hội đào tạo trong vòng 12 tháng là các yếu tố liên quan đến động lực làm việc của bác sỹ tại Bệnh viện Hưng Yên.
Summary:
The general hospital of Hung Yen province has 648 staff of which there are 144 medical doctors; the number of planned beds is 500, however the actual number of beds is 650 in 2014. Its infrastructure is reportedly not appropriately organised, and the hospital is in shortages of medical equipment, particularly the modern ones. The hospital has faced the shortages of workforce and the moving of high qualified staff to other health facilities within the five years. The question was raised to the Board of director is how to retain and improve the job satisfaction of their workforce. This cross-sectional study surveyed 116 medical doctors working at this hospital in 2015 aimed to describe their job satisfaction. Results show that 33.6% of the surved medical doctors reported they satisfied with their current job. The factors associating with the job satisfaction include age, marriage status, being the breadwinner in the family, qualification, position, working experience and training opportunity within one year of surveying time.
Từ khóa:
Sự hài lòng với công việc, nhân lực y tế, bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên
Keywords:
Job satisfaction, health workforce, Hung Yengeneral hospital
File nội dung:
o1703214.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log