Thứ hai, 22/01/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 9
Tập 27, số 3 2017 PB

Nghiên cứu tình hình bệnh glôcôm ở người trên 40 tuổi tại thành phố Đà Nẵng

The situation of glaucoma in people over 40 years old and the solutions for early detection, management, treatment in Da Nang City
Tác giả: Nguyễn Quốc Đạt
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang với mẫu ngẫu nhiên đơn 2818 người trên 40 tuổi nhằm xác định tỷ lệ, hình thái bệnh glôcôm ở người trên 40 tuổi tại thành phố Đà Nẵng và đề xuất các giải pháp phát hiện sớm, quản lý, theo dõi bệnh glôcôm. Các đối tượng được khám dưới sinh hiển vi, đo nhãn áp bằng nhãn áp kế Schiotz, đánh giá đĩa thị. Những người bị nghi ngờ glôcôm sẽ được soi góc lại, đo thị trường Humphrey, OCT phần sau. Chẩn đoán bệnh glôcôm dựa theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Quốc tế về Địa lý và Dịch tễ học bệnh mắt. Kết quả cho thấy tỷ lệ glôcôm là 4,87%, trong đó glôcôm đã được chẩn đoán trước khám điều tra: 1,6%, glôcôm mới được phát hiện: 3,26%, glôcôm góc đóng: 1,45%, glôcôm góc mở: 1,7%, glôcôm thứ phát: 0,11 %. Có 91,3% đối tượng chưa nghe hoặc có nghe nói không hiểu gì về bệnh glôcôm. Qua nghiên cứu, đề xuất thiết lập mô hình thí điểm quản lý, theo dõi, điều trị bệnh glôcôm theo 3 cấp: xã (phường) - quận (huyện) - thành phố (tỉnh). Cần tăng cường tuyên truyền và nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh glôcôm.
Summary:
A population - based, cross - sectional survey with a simple randomsampling of 2818 persons aged over 40 was performed to assess the rate and types of glaucoma in people over 40 years old in Da Nang City, and to propose the solutions of management, follow-up and treatment of glaucoma. Participants underwent slit - lamp biomicroscopy, Schiotz tonometry, optic disc assessment. Glaucoma suspected patients have underwent visual field examination, posterior segment OCT. Glaucoma was diagnosed according to International Society for Geographical and Epidemiologic Ophthalmology criteria.The prevalence of glaucoma is 4.87% in which 1.6% had formerly been diagnosed glaucoma and 3.26% newly detected. The rate of primary angle-closure glaucoma: 1.45%, primary open- angle glaucoma: 1.7%, secondary glaucoma: 0.61%. There were 91.3% of participants was unknown or misunderstood glasucoma.To propose for establishing an experimental model of management, follow- up, treatment for glaucoma patients with 3 levels: village/ward- district- city. And the suggestion of the plan on propaganda and to raise awareness about glaucoma in community
Từ khóa:
bệnh glôcôm, người trên 40 tuổi, thị trường kế Humphrey
Keywords:
Glaucoma, people over 40 years old, Humphrey’s visual field meter
File nội dung:
o1703p09.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập, Hội Y học Dự phòng Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc vào tháng 10 năm 2017 tại Đà Nẵng. Kính mời Quý đồng nghiệp đăng ký và nộp báo cáo trình bày tại Hội nghị. Các báo cáo được trình bày tại Hội nghị sẽ được lựa chọn để đăng trên Số Đặc Biệt của Tạp chí Y học Dự phòng năm 2017. (Chi tiết xin click vào hình)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log