Thứ năm, 24/05/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 15
Tập 27, số 3 2017 PB

Suy giảm nhận thức và rối loạn chất lượng giấc ngủ của người cao tuổi tại thành phố Huế, năm 2016

Cognitive impairment and sleeping disorder among the elderly at communities in Hue city
Tác giả: Lê Đình Dương, Nguyễn Thị Hoài Thương
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang, phương pháp định lượng được thực hiện trên 333 người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) tại một số phường thành phố Huế. Thang đo MMSE và PSQI được sử dụng để đo lường tình trạng suy giảm nhận thức (SGNT) và rối loạn chất lượng giấc ngủ (CLGN) ở người cao tuổi. Mô hình hồi quy logistic đa biến được sử dụng để xác định các yếu tố có liên quan với tình trạng SGNT. Kết quả là 28,2% người cao tuổi có SGNT trong đó SGNT nặng, vừa, nhẹ lần lượt là 5,7%; 9,3% và 13,2%. 71,8% người cao tuổi có rối loạn CLGN trong đó kém và rất kém là 48,9% và 22,8%. Tỷ lệ SGNT tăng dần theo độ tuổi, học vấn thấp, kinh tế phụ thuộc, không sử dụng chất kích thích và rối loạn chất lượng giấc ngủ...
Summary:
The study was used a cross-sectional design with quantitative methods. A total of 333 elderly (over 60 years old) were involved in this study. MMSE and PSQI scales were used to measure cognitive impairment and sleep disorders among the elderly. Logistic regression model was used to identify associated factors with cognitive impairment among the elderly of Hue city. There were 28,2% of the elderly faced cognitive impairment including 5,7% severe cognitive impairment, 9,3% moderate cognitive impairment and 13,2% mild cognitive impairment. Cognitive impairment increased with the age and the gender. 71,8% of the elderly experienced a sleeping disorder, including bad sleep quality (48,9%) and very bad sleep quality (22,8%). In the logistic regression model, there were a relationship between cognitive impairment and several demographic and social characteristics such as age groups, education, self-economic, nonrecreational activities and sleep quality of the elderly.
Từ khóa:
Suy giảm nhận thức, chất lượng giấc ngủ, người cao tuổi
Keywords:
cognitive impairment, sleeping quality, the elderly
File nội dung:
o1703p15.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log