Thứ năm, 24/05/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 37
Tập 27, số 3 2017 PB

Kiến thức và thực hành an toàn thực phẩm của cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội năm 2016

Food safety knowledge and practices of street food retailers at Hai Ba Trung district, Hanoi in 2016
Tác giả: Trần Thị Hồng Nhung, Nguyễn Hùng Long
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP), kiến thức và thực hành về ATTP của người trực tiếp chế biến thức ăn tại cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trong năm 2016. Kết quả cho thấy chỉ có 48,6% cơ sở có bản cam kết bảo đảm ATTP với ủy ban nhân dân phường; 64,3% cơ sở nhân viên có giấy chứng nhận sức khỏe đạt yêu cầu; và 4,3% nhân viên có giấy xác nhận kiến thức ATTP theo đúng quy định. 41,4% cơ sở sử dụng nước sạch để rửa tay và vệ sinh dụng cụ. 30% cơ sở sử dung dụng cụ chứa rác thải có nắp đậy. Kiến thức hiểu biết về các biện pháp bảo quản thực phẩm chỉ đạt 10,0%. Kiến thức hiểu biết về các bệnh mà khi mắc người chế biến không được tham gia chế biến thực phẩm chỉ đạt 24,3%. Thực hành tuân thủ quy định về ATTP chỉ có 27,1%. Kết quả nghiên cứu cho thấy điều kiện vệ sinh ATTP của cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, kiến thức và thực hành của người trực tiếp chế biến thức ăn đường phố về ATTP là thấp và không đều. Cần tăng cường kiểm tra, thanh tra cũng như truyền thông, tập huấn cho các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng các tiêu chí quy định về an toàn thực phẩm.
Summary:
A cross-sectional descriptive study on the criterion of food safety at street food retailers as well as knowledge and practices of people, who processed food directly, was conducted at Hai Ba Trung district, Hanoi in 2016. The results showed that only 48.6% of retailers had food safety commitment with ward People’s Committee; 64.3% of people had the health certificate; and 4.3% of people had the certificate of food safety knowledge. 41.4% of retailers used clean water for hand washing and cleaning kitchen utensils. 30% of retailers used garbage containers with lids. Knowledge of food preservation was only 10.0%. Knowledge about processing ban if processors infected communicable disease was only 24.3%. The compliance with the regulations on food safety was only 27.1%. The result study showed that the status on food safety of street food retailers, the knowledge and practice of people who directly processing street food was low and unequal. It is necessary to intensify inspection, inspection as well as communication and training for retailer owners to strictly comply with the criteria on food safety.
Từ khóa:
An toàn thực phẩm, thực phẩm đường phố, Hà Nội
Keywords:
Food safety, street food, Hanoi
File nội dung:
o1703p37.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log