Thứ năm, 24/05/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 45
Tập 27, số 3 2017 PB

Điều kiện an toàn thực phẩm và các yếu tố liên quan tại cơ sở kinh doanh giò chả trên địa bàn Hà Nội, năm 2016

The criterion and related factors of the food safety at Gio Cha retailers in Ha Noi, 2016
Tác giả: Nguyễn Hùng Long, Đoàn Huy Dũng
Tóm tắt:
Thực hiện nghiên cứu mô tả cắt ngang đánh giá về điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) và các yếu tố liên quan của cơ sở kinh doanh (CSKD) giò chả trên địa bàn Hà Nội. Số liệu được thu thập tại một số chợ trong giai đoạn từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2016. Kết quả cho thấy, chỉ có 40% CSKD đáp ứng ít nhất 70% tiêu chí về ATTP chung, các CSKD giò chả tại Quận Hai Bà Trưng có tỷ lệ đạt các tiêu chí cao hơn so với các CSKD tại huyện Thanh Trì, tương ứng 57,5% và 22,5%, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p =0.001). Một số yếu tố liên quan đến điều kiện ATTP của các cơ sở kinh doanh như vị trí các cơ sở kinh doanh, kiến thức ATTP đạt yêu cầu của người trực tiếp kinh doanh, tần suất thanh kiểm tra, xử phạt vi phạm, tiếp cận thông tin truyền thông của chủ cơ sở. Tỷ lệ các cơ sở đạt tiêu chí về ATTP thấp, khác nhau tùy theo địa bàn và các yếu tố liên quan, do đó cần tăng cường công tác quản lý, thanh kiểm tra, tăng cường thông tin truyền thông và tập huấn về ATTP cho chủ cơ sở kinh doanh giò chả.
Summary:
To evaluate the criterion and related factors of the food safety at Gio Cha retailers in Ha Noi, a cross-sectional descriptive study was carried out, using data collected from the markets from January to June 2016. The results showed that only 40% of retailers met at least 70% of the criteria for general hygiene and safety. The satisfaction of the criteria for general hygiene and safety at retailers in Hai Ba Trung district was higher than in Thanh Tri, 57.5% and 22.5% respectively, the difference was statistically significant (p = 0.001). A number of factors related to food safety of the retailers such as locations, knowledge of food safety as the requirements of business people, the frequency of inspection, the access to media information of retailer owners. The proportion of retailers meeting the criteria for food safety was low and depended on the location and related factors. Therefore, it is necessary to strengthen management, inspection, communication and training in food safety for Gio Cha retailer owners.
Từ khóa:
Hà Nội An toàn thực phẩm, giò chả, Hà Nội.
Keywords:
food safety, gio cha, Ha Noi.
File nội dung:
o1703p45.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log