Thứ năm, 24/05/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 58
Tập 27, số 3 2017 PB

Tình trạng dinh dưỡng, thiếu máu và một số yếu tố liên quan đến thiếu máu ở phụ nữ sau sinh 6 tháng huyện Phú Bình, Thái Nguyên năm 2012

Nutritional status, anemia and some factors related to anemia in postpartum women in 6 months of Phu Binh district, Thai Nguyen province in 2012
Tác giả: Trần Thuý Nga, Nguyễn Song Tú
Tóm tắt:
Tình trạng dinh dưỡng và thiếu máu ở phụ nữ nuôi con bú là vấn đề thời sự, có ý nghĩa sức khoẻ quan trọng hàng đầu ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Nghiên cứu tiến hành trên 340 phụ nữ sau sinh 6 tháng để mô tả tình trạng dinh dưỡng, thiếu máu và xác định một số yếu tố liên quan đến thiếu máu tại 8 xã của huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Kết quả bà mẹ cân nặng trung bình là 47,3 kg. Tỷ lệ cân nặng thấp dưới 45 kg là 36,8%. Tỷ lệ thiếu máu là 23,8%, chủ yếu ở mức độ nhẹ (22,8%) ở ngưỡng trung bình có ý nghĩa sức khoẻ cộng đồng. Nồng độ Hemoglobin trung bình là 124,9 g/l. Có yếu tố liên quan giữa dân tộc (p<0,05), nghề nghiệp (p<0,01), dự trữ sắt thấp (p<0,01), cân nặng thấp dưới 45 kg (p<0,05) với hàm lượng hemoglobin phụ nữ sau sinh; Yếu tố nghề nghiệp (p<0,01), trình độ học vấn (p < 0,05), dự trữ sắt thấp (p < 0,05) có liên quan đến tình trạng thiếu máu. Do đó, khuyến nghị các giải pháp can thiệp truyền thông giáo dục dinh dưỡng với đối tượng có trình độ học vấn thấp; đối tượng dân tộc, cân nặng thấp. Tiếp tục bổ sung viên sắt cho phụ nữ nuôi con bú để cải thiện tình trạng thiếu thiếu máu và thiếu sắt.
Summary:
Nutritional status and anemia in breastfeeding women are emerging and leading health problems in developing countries, including Vietnam. The study was conducted on 340 postpartum women for 6 months to describe nutritional, anemia status and identify factors related to anemia in 8 communes of Phu Binh district, Thai Nguyen province, in 2012. The cross -sectional study showed that average weight of women was 47.3 kg. The proportion of mothers weighing less than 45 kg was 36.8%. Prevalence of anemia was 23.8%, of which majority was at light level (22.8%) and at moderate public health significant problems. The mean hemoglobin concentration is 124.95 g/l. Hemoglobin concentration was related to ethnicity (p <0.05), occupation (p <0.01), iron low storage (p <0.01), weight of women below 45 kg (p <0.05); There were relationships between career (p <0.01), mother’s level of education (p <0.05), iron low storage (p <0.05) to anemia status. Hence, it was recommended that interventions for nutrition education and communication be addressed to those women with low educational; ethnic minority, weighing less than 45 kg. Continued iron supplementation for breastfeeding women to improve iron deficiency anemia.
Từ khóa:
Tình trạng dinh dưỡng, thiếu máu, cân nặng thấp, yếu tố liên quan, bà mẹ cho con bú, phụ nữ sau sinh
Keywords:
nutritional status, anemia, low weight, related factors, breastfeeding mothers, postpartum women
File nội dung:
o1703p58.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log