Thứ năm, 24/05/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 67
Tập 27, số 3 2017 PB

Liên quan giữa môi trường học tập và trầm cảm ở học sinh trung học phổ thông huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị

The relation between school environment and depression in high-school students in Cam Lo district, Quang Tri province
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lan, Nguyễn Đặng Thắng
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện nhằm xác định tỷ lệ trầm cảm ở học sinh tại các trường trung học phổ thông (THPT) huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị bằng thang đo CES-D (Center for Epidemiology Studies- Depression Scale) và tìm hiểu một số yếu tố môi trường học tập liên quan đến trầm cảm của đối tượng nghiên cứu. Thang đo CES-D với điểm cắt ≥ 21 được sử dụng để đánh giá tình trạng trầm cảm của học sinh. Các yếu tố liên quan đến trầm cảm của học sinh được xác định bởi mô hình hồi quy logistic đa biến. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỉ lệ học sinh THPT tại địa bàn nghiên cứu bị trầm cảm là 9,62%. Các yếu tố liên quan đến trầm cảm là cấp lớp, kết quả học tập, áp lực học tập, thời gian tự học, quan tâm của giáo viên và quan hệ với bạn bè. Để cải thiện sức khoẻ tâm thần ở học sinh, cần xây dựng một môi trường học tập phù hợp, ở đó các em tự tin vào bản thân, có cảm giác an tâm và thoải mái.
Summary:
A descriptive cross- sectional study was conduted to define the proportion of depression in high-school students in Cam Lo district, Quang Tri province by CES-D scale and identify some factors of school environment influencing depression in the students. The CES-D scale with cut-off score of 21 was used to assess depressive situation of the students. Factors influencing depression in students were identified by multivariable logistic regression model. The proportion of depression in highschool students was 9.62%. Factors influencing depression in the students were grade of class, learning outcomes, learning pressure, selfstudy time, teacher’s interest, and relationships with friends. In order to improve mental health in students, it is necessary to build a suitable school environment where they are confident in themselves and feel secure and comfortable.
Từ khóa:
Trầm cảm, trung học phổ thông, môi trường học tập, Quảng Trị
Keywords:
depression, high - school, school environment, Quang Tri
File nội dung:
o1703p67.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log