Thứ năm, 24/05/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 88
Tập 27, số 3 2017 PB

Kiến thức, thái độ, thực hành của các bà mẹ trong việc chăm sóc trẻ sau tiêm chủng vắc xin Quinvaxem và một số yếu tố liên quan tại quận Hồng Bàng,Thành phố Hải Phòng năm 2016

Knowledge, Attitude, and Practice of mother who take care baby after Quinvaxem immunization and some relate factors in Hong Bang district, Hai Phong city in 2016
Tác giả: Phạm Quang Thái, Dương Thị Hồng, Hồ Thanh Tùng, Hoàng Hồng Mai
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang về kiến thức, thái độ, thực hành chăm sóc trẻ sau tiêm chủng Quivaxem của các bà mẹ tại quận Hồng Bàng, Hải Phòng năm 2016. Kết quả cho thấy: Có 97,5% bà mẹ giữ được sổ tiêm chủng của trẻ nhưng có trao đổi về phản ứng của trẻ trong lần tiêm trước chỉ ở mức 53.3%. Vẫn còn 5,1% bà mẹ không cho trẻ ở lại theo dõi 30 phút sau tiêm chủng và có tới 34,8% bà mẹ không theo dõi trẻ trong vòng 24h sau tiêm, với lý do chính là không thấy gì bất thường (50,4%). Có 78,9% các bà mẹ không biết một số dấu hiệu phản ứng nặng sau tiêm Quinvaxem. Yếu tố liên quan chủ yếu đến kiến thức và thực hành chăm sóc trẻ sau tiêm chủng của bà mẹ là trình độ học vấn (OR:4,01). Bà mẹ càng tiếp cận với nhiều nguồn truyền thông khác nhau thì khả năng kiến thức càng tốt: tiếp cận 3 nguồn OR:10,24 ; 4 nguồn OR:19,85. Trong đó yếu tố được nhân viên y tế tư vấn trực tiếp có vai trò quan trọng nhất, (OR: 2,17 đối với kiến thức và OR: 4,09 đối với thực hành của họ). Kiến thức tốt có mối liên quan rõ ràng với thực hành tiêm chủng (OR:8,57). Bên cạnh việc tăng cường hình thức truyền thông hiện có, cần chú trọng truyền thông trực tiếp để nâng cao kiến thức và thực hành của bà mẹ trong chăm sóc trẻ sau tiêm chủng.
Summary:
A cross-sectional study of Knowledge, Attitude, and Practice (KAP) of mother who take care children after having Quivaxem vaccination in Hong Bang district, Hai Phong. The result show that: 97.5% of mothers keep vaccination book but only 53.3% have discussed with doctors about their childrend health status after last immunization. There were still 5.1% of mothers did not keep their children for 30 min at immunization site for monitor advert event following immunization (AEFI) and upto 34.8% of mother did not observe their childrend at home for 24 hours since they found no abnormal sign (50.4%). There are 78.9% of mothers did not know severe sign of Quinvaxem’s AEFI. Main relate factors to mother knowledge and practice is their education level (OR: 4.01). Mother that have more access to more sources of communication have better knowledge, of which 3 source OR:10.24; 4 sources: OR:19.85. The most important source of information come from direct communication provided by health staff which relate to knowledge (OR: 2.17); relate to practice (OR: 4.09). There is statistical significant relate between knowledge and practice of mother toward immunization (OR: 8.57). Beside with strengthening current available communication chanel, it is needed to focus on direct communication to improve knownledge and practice of mother in post vaccination child care.
Từ khóa:
Quivaxem, bà mẹ, KAP; phản ứng sau tiêm chủng, Hải Phòng
Keywords:
Quinvaxem, mother, KAP, AEFI, Hai Phong
File nội dung:
o1703p88.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log