Thứ năm, 24/05/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 132
Tập 27, số 3 2017 PB

Một số đặc điểm dịch tễ học viêm phổi liên quan đến thở máy ở trẻ ngoài tuổi sơ sinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương, 2013 - 2015

Some epidemiological characteristics of ventilator-associated pneumonia in patients aged more than one month old at the National Children’s Hospital, 2013-2015
Tác giả: Lê Xuân Ngọc, Lê Thanh Hải, Trần Huy Hoàng, Trần Như Dương
Tóm tắt:
Viêm phổi liên quan đến thở máy (VPTM) ở trẻ em là một loại nhiễm khuẩn bệnh viện nặng và rất phổ biến trong các khoa hồi sức cấp cứu (HSCC) Nhi khoa. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm mô tả một số đặc điểm dịch tễ học của VPTM ở bệnh nhân ngoài lứa tuổi sơ sinh ở bệnh viện Nhi Trung ương giai đoạn 2013-2015. Áp dụng thiết kế nghiên cứu mô tả với các ca bệnh được lựa chọn theo tiêu chuẩn của CDC Hoa Kỳ. Thông tin được thu thập qua các phiếu điều tra ca bệnh được thiết kế sẵn. Kết quả: 125 bệnh nhân VPTM đáp ứng đủ tiêu chuẩn chẩn đoán đã được đưa vào nghiên cứu. Hầu hết bệnh nhân là trẻ em dưới 1 tuổi (73,6%) và đa số là trẻ nam (64,0%). Tỷ lệ mắc VPTM trong số bệnh nhân phải thở máy là 34,0% và tỷ suất mật độ mới mắc là 31,2/1000 ngày thở máy. VPTM xuất hiện ở tất cả các tháng trong năm nhưng trội lên vào các tháng từ tháng 7 đến tháng 1 năm sau, tương ứng với mùa Thu và mùa Đông. Tỷ lệ mắc VPTM tăng lên theo thời gian thở máy và thời gian nằm viện, lên tới trên 60% khi thời gian thở máy > 10 ngày và lên tới trên 55% khi thời gian nằm viện > 20 ngày. Tỷ lệ tử vong của VPTM rất cao (39,2%), trong đó tử vong ở nhóm VPTM muộn cao hơn hẳn so với nhóm VPTM xuất hiện sớm (77,6 % so với 22,4%, p < 0,05). Kết luận: VPTM tại khoa HSCC, Bệnh viện Nhi Trung ương ở trẻ ngoài tuổi sơ sinh rất phổ biến, với tỷ lệ mắc và chết cao. Bệnh gặp nhiều vào mùa Thu, Đông và tỷ lệ mắc tăng lên theo thời gian thở máy và thời gian nằm viện dài ngày
Summary:
This study was to describe some epidemiological characteristics of VAP in patients aged more than one month. This was a descriptive study involving 368 patients on mechanical ventilation at the National Children’s Hospital, from 2013 to 2015. Results showed that 125 VAPs were diagnosed from 368 patients. Among them, 64.0% were the boys and 73.6% were ≤ 1 year old. The incidence was 34.0% and the incidence density was 31.2 / 1000 days of mechanical ventilation. The high incidence of VAP was detected in the Autumn and Winter; and in the children with some underlying diseases, such as respiratory disease, central nervous system. Occurrence of VAP was positively related to long time on mechanical ventilation and in ICU (approximately > 10 days). The mortality rate was 39.2% with 77.6% occurring in late VAP group. Conclusion: In this study, the incidence and the mortality rate of VAP were really high. In addition, VAP was frequently in the Autumn and the Winter; and correlated with longer time on mechanical ventilation and longer time in ICU.
Từ khóa:
Viêm phổi liên quan đến thở máy, dịch tễ học, trẻ em.
Keywords:
Epidemiology, ventilator-associated pneumonia, children
File nội dung:
o1703p132.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log